Produkty

Plastové predizolované potrubia Oceľové predizolované potrubia Výmenníkové stanice PEWO Teplo z bioplynovej stanice Dotace OZE3 pro BPS

Komplexná paleta predizolovaných potrubí od jedného dodávateľa


Plastové a oceľové predizolované potrubia ponúkajú široké možnosti využitia od transportu agresívej termálnej vody až po primárne a sekundárne rozvody horúcovodu a teplovodu.
V rámci ponúkaných produktov dopĺňane paletu o flexibilné solárne pripojenia a špeciálne technické izolácie.Ponúkame riešenia pre nasledovné oblasti:

 • Primárne a sekundárne rozvody

 • Bezkanálové teplovody

 • Spiro potrubie

 • Teplárne

 • Dodávatelia tepla

 • Správcovia  a prevádzkovatelia tepelných rozvodov

 • Obnoviteľné zdroje energií / štiepka / slama / bioplynové stanice

 • Priemyselné areály

 • Rozvody termálnej vody

 • Prepojenia solárnych kolektorov

 • Technické izolácie

 • OEM izolácie pre výrobcov solárnych kolektorov a kotlov