Produkty

Plastové predizolované potrubia Oceľové predizolované potrubia Výmenníkové stanice PEWO Teplo z bioplynovej stanice Dotace OZE2 pro BPS

Využití dotace z programu OP PIK
Obnovitelné zdroje energie (OZE)
Vyvedení tepla ze stávajících bioplynových stanic
Výstavba zdrojů tepla/elektřiny z  biomasy

 

Využití dotace z programu OP PIK – Obnovitelné zdroje energie (OZE)

Budou podpořeny projekty na vyvedení tepla ze stávajících BPS do místa spotřeby. Projekt nemá nárok na zelený bonus za KVET, zůstává ale zelený bonus na elektřinu. Teplo musí být určeno přimárně k distribuci – projekty pro vlastní spotřebu tepla jsou podpořitelné z jiných dotačních titulů (např. Úspory energií). Je možné podpořit náklady na vyvedení tepla – výkopy, teplovod, výměník, spalinový výměník, měření a regulace, nikoliv zařízení ve kterém bude teplo zužitkováno (sušárna).  • Alokace: pro vyvedení tepla ze stávajícich biopnynových stanic činí 400 mil Kč, pro výtopny na biomasu činí 150 mil Kč
  • Příjem plných žádostí: 15.02. až 15.07.2017
  • Realizace projektu: nejpozději do 3 let od ukončení příjmu žádostí
  • Míra podpory: v případě vyvedení tepla z BPS je 50 %, 40 % a 30 % pro malý, střední a velký podnik
  • Míra podpory: v případě výtopen na biomasu je 80%, 70% a 60% pro malý, střední a velký podnik
  • Výše dotace: 1 - 100 mil Kč
  • Oprávněnými žadateli jsou podnikatelské subjekty (malé, střední a velké) a zemědělští podnikatelé (vyvedení tepla z BPS), v případě zájmu obcí je nutná obecní sro


Příprava studie, konzultace záměru a posouzení návratnosti ZDARMA

Využití našich zkušeností – na OZE připravených více než 30 studií, 78% podaných dotací na OZE1 zpracoval náš partner

Od roku 2010 zrealizovaných více než 250 projektů tepelných rozvodů vyvedení tepla z BPS a ve městech

Projektová dokumentace a žádost o dotace za bezkonkurenční cenu