Produkty

Plastové predizolované potrubia Oceľové predizolované potrubia Výmenníkové stanice PEWO Teplo z bioplynovej stanice Dotace OZE3 pro BPS

Využití dotace z programu OP PIK
Obnovitelné zdroje energie (OZE3)
Vyvedení tepla ze stávajících bioplynových stanic
Výstavba zdrojů tepla/elektřiny z  biomasy

 

Využití dotace z programu OP PIK – Obnovitelné zdroje energie (OZE3)

Budou podpořeny
  • projekty na vyvedení tepla ze stávajících BPS do místa spotřeby
  • projekty výstavby a rekonstrukce zdrojů kombinované výroby elektřiny a tepla z biomasy a vyvedení tepla do výměníkových stanic (včetně výměníkových stanic)


NOVĚ je možné podpořit i zdroje pobírajíci zelený bonus za KVET (t.j. zdroje uvedené do provozu v roce 2013, kde byl v předchozí výzvě zakázan souběh provozní a investiční podpory).


Je možné podpořit náklady na  vyvedení tepla – výkopy, teplovod, výměník, spalinový výměník, kotel na biomasu, měření a regulace. Není možné podpořit zařízení ve kterém bude teplo zužitkováno (sušárna).  • Alokace: pro vyvedení tepla ze stávajícich biopnynových stanic činí 140 mil Kč, pro výtopny na biomasu činí 50+50 mil Kč
  • Příjem plných žádostí: 22.092017. až 28.02.2018
  • Realizace projektu: nejpozději do 3 let od ukončení příjmu žádostí
  • Míra podpory: v případě vyvedení tepla z BPS je 50 %, 45 % a 40 % pro malý, střední a velký podnik
  • Míra podpory: v případě výtopen na biomasu je 80%, 70% a 60% pro malý, střední a velký podnik
  • Výše dotace: 250tis - 100 mil Kč
  • Oprávněnými žadateli jsou podnikatelské subjekty (malé, střední a velké) a zemědělští podnikatelé (vyvedení tepla z BPS), v případě zájmu obcí je nutná obecní sro


Příprava studie, konzultace záměru a posouzení návratnosti ZDARMA

Využití našich zkušeností – na OZE připravených více než 50 studií, 82% podaných dotací na OZE1+2 zpracoval náš partner

Od roku 2010 zrealizovaných více než 300 projektů tepelných rozvodů vyvedení tepla z BPS a ve městech

Projektová dokumentace a žádost o dotace za bezkonkurenční cenu