Blog

Dobrý deň,

 

dovoľujeme si pozvať Vás na veľtrh Aquatherm Praha (19. – 22. 4. 2022), kde Vám v našom stánku radi predstavíme absolútnu novinku českého a slovenského vykurovacieho trhu – NRG FibreFlex Pro potrubia s alarm systémom. Tento flexibilný plast do max. 115 °C je odteraz na základe požiadaviek dodávateľov tepla k dispozícii aj s alarm systémom. Dopĺňame tak systém hybridných sietí a spojeniu plastových a oceľových potrubí už nič nestojí v ceste. Navyše, na našom stánku uvidíte aj výmenníkové stanice PEWO, ktoré sú v celej výkonovej škále izolované PUR izoláciou. Veríme, že tieto efektívne riešenia pomôžu znížiť emisie CO2 a spotrebu primárnych zdrojov.

 

Na veľtrhu nás nájdete na rovnakom mieste ako v roku 2020, v hale č. 3, stánok 346.

 

Účasť na podujatí je zdarma, stačí vyplniť registračný formulár (https://aquatherm-praha.com/vstupenky-pres-vystavovatele/), pri ktorom nájdete všetky potrebné informácie. Naše číslo partnera je 2233460.

 

Pri dobrej káve Vás radi zoznámime s kompletným zoznamom našich noviniek.

 

Tešíme sa na Vás!

Tím NRG flex

Vážení obchodní partneri

Chceli by sme Vás uistiť, že aj napriek obmedzeniam súvisiacim s výskytom nového koronavírusu a ochorením COVID-19 robíme všetko preto, aby sme mohli spoločne pripravovať a úspešne realizovať plánované projekty.

Aj keď sme z preventívnych dôvodov až do odvolania pozastavili osobné stretnutia je Vám celý tím NRG flex k dispozícii na telefóne, emailoch, prípadne na videohovoroch (stačí sa ozvať a pošleme Vám pozvánkou link na teams – nie je potrebné nič inštalovať).

 

Chceme Vás uistiť, že je zabezpečená dostupnosť potrubí a tvaroviek tak ako ste zvyknutí. Obmedzenia v logistike sa nám zatiaľ vďaka našim špeditérom darí vo veľkej miere prekonávať a z väčšiny závodov dodávame v obvyklých termínoch.

 

Neváhajme využiť tento čas na prípravu projektov a štúdií, radi Vám ich pripravíme a skonzultujeme.

 

Prajeme si, aby situácia s obmedzeniami trvala čo najkratšie a budeme sa usilovať v rámci našich možností o to, aby sme prispeli k zlepšeniu situácie.

 

Tešíme sa na skoré stretnutie s Vami a prajeme Vám a Vašim blízkym veľa zdravia.

 

Spolu to zvládneme!

 

Váš tím NRG flex

Nestihli ste sa pripraviť na vykurovaciu sezónu? Mali ste v pláne výmenu rozvodov vykurovania, a obávate sa spoľahlivosti v zime?
Neváhajte a skúste rozvody zrealizovať ešte tento rok, nejaký čas stále zostáva a s expresným servisom od NRG flex to zvládnete.
O širokej palete predizolovaných potrubí od NRG flex sme vás už na stránkach nášho časopisu informovali. Tentokrát by sme vás spoločne radi informovali o logistických možnostiach, ktoré vám umožnia zrealizovať výmenu rozvodov ešte tento rok.

NRG AustroPUR, originálne riešenie od roku 2010

NRG flex ako generálne zastúpenie Rakúskeho výrobcu Austroflex-Rohr Isoliesysteme by vám rád bližšie predstavil aj toto unikátne riešenie, ktoré má aktuálne najnižšie tepelné straty na trhu.

Austroflex vyvinul a vyrába vysokoefektívne plastové predizolované potrubia NRG AustroPUR.

Pohľad na výrobný závod Austroflex v Gödersdorf pri Villachu

Predizolované potrubie NRG AustroPUR bolo vyvinuté tak, aby skĺbilo všetky dôležité vlastnosti pre dlhodobú efektívnu prevádzku (minimálne tepelné straty) ako aj komfort pri montáži (výborná flexibilita, malé polomery ohybu dosiahnuteľné s menšou silou).

Výroba predizolovaného potrubia s kombinovanou izoláciou zo semiflexibilnej cyklopentánom nadúvanej PUR peny, spolu s vysokoflexibilnou vrstvou zo zosieťovaného polyethylénu (XPE) a dodatočnou difúznou bariérou z hliníka prebieha už viac ako 10 rokov na jedinej produkčnej linke svojho druhu na svete v Rakúsku pri Villachu. Ročne opúšťajú výrobnú linku kilometre potrubia, ktoré sú exportované do mnohých krajín.

My v NRG flex sme mali možnosť byť pri tom už od začiatku výroby v roku 2010, odvtedy sme nazbierali cenné skúsenosti na stovkách projektoch, ktoré sa s týmto unikátnym systémom zrealizovali na Slovensku a v Českej republike. Musíme spomenúť rozvody na asi 150 bioplynových staniciach, ako aj mestské rozvody na vykurovanie v sekundárnych rozvodoch a pri zásobovaní teplou vodou.

Austroflex vďaka svojim investíciám neustále rastie a je lídrom na trhu v inovatívnom prístupe k flexibilným plastovým potrubiam v štandardnom prevedení s rúrkou pre médium z PE-Xa do 95 °C a 6bar.

Austroflex si chce dlhodobo udržať pozíciu lídra na trhu, a preto neustále investuje do vývoja potrubí ako aj do zvýšenia efektivity výrobných kapacít. Flexibilné plastové predizolované potrubie NRG AustroPUR od rakúskeho výrobcu Austroflex patrí už dnes k najlepším na svete.

V roku 2016 investoval, popri iných zlepšeniach a paralelných projektov, viac ako 1,5 miliona eur do nového vysokotlakého polyuretánového vypeňovacieho automatu. Táto investícia sa ukázala ako kľúčová v rámci rastu produktivity a možností zlepšenia. Uvážte sami, že zlepšenie lambdy z 0,0246 W/mK na dnešnú hodnotu 0,0219 W/mK pri zachovaní vynikajúcej flexibility peny je zaujímavé. Na trhu sú medzitým systémy aj s nižšou lambdou (aj priamo v ponuke NRG flex), ale nie vždy ide iba o lambdu. Dôležitá je celková strana na 1m potrubia a tá je závislá ako od lambdy tak aj od hrúbky izolácie. V tomto smere je NRG AustroPUR unikátne riešenie s aktuálne maximálnou hrúbkou izolácie pre štandardnú aj plus verziu.

1 – rúrka pre médium PE-Xa
2 – kyslíková bariéra
3 – označenie jednej rúrky
4 – izolácia PUR
5 – izolácia XPE zvarená za tepla – pozdĺžna uzávera proti vode
6 – hliníková fólia pre lepšiu odolnosť
7 – paralelne zvlnený HDPE plášť

Ako sme písali v úvode, už od roku 2010 sa produkovali v Rakúskom Gödersdorfe pri Villachu vysoko kvalitné polyuretánom izolované flexibilné potrubia. Novou investíciou vznikla v Európe najmodernejšia linka na izolovanie flexibilných potrubí polyuretánom, toto iba podtrháva technologickú inovatívnosť a vízie spoločnosti Austroflex. Možnosť voľby nadúvadla medzi cyklopentánom a CO2 je len jednou ukážkou z možností, ktoré ponúka táto linka. V tejto chvíli môžeme skonštatovať, že po viac ako 3 sezónach nasadenia si stále zachováva svoje kvality a nadčasovo zvolenú technológiu dokáže využiť tak, aby bol produkt stále na špičkovej úrovni. Podčiarkuje to strategické smerovanie nášho dodávateľa a orientáciu na neustále zlepšovanie vlastoností predizolovaných potrubí NRG AustroPUR.

PU pena sa vyznačuje extrémne jemnou bunkovou štruktúrou a veľkou hustotou uzavretých buniek, toto umožňuje najnižšie tepelné straty pri zachovanej vysokej flexibilite.

Flexibilné plastové predizolované potrubie AustroPUR spája dôsledne zvolené kvalitné suroviny tak, aby vznikol vysokoflexibilný systém s veľmi nízkymi tepelnými stratami.

Kombinácia vynikajúcich izolačných vlastností polyuretánovej peny (PUR), ktorou sú izolované PE-Xa rúrky pre médium, spolu s vrstvou veľmi flexibilnej sieťovanej polyethylénovej izolácie (XPE) a robustným rebrovaním vonkajšej chráničky, dávajú tomuto systému jedinečnú flexibilitu.

Výsledkom tejto unikátnej kombinácie je potrubie NRG AustroPUR, flexibilné aj pri nižších teplotách s minimálnymi tepelnými stratami a certifikátom na pozdĺžnu uzáveru proti vode.

Sortiment doplňuje potrubie NRG AustroPEX izolované vrstvenou sieťovanou polyethylénovou izoláciou (XPE).

Využití dotace z programu OP PIK – Obnovitelné zdroje energie (OZE5)

Budou podpořeny

 • projekty na vyvedení tepla ze stávajících BPS do místa spotřeby
 • projekty výstavby a rekonstrukce zdrojů kombinované výroby elektřiny a tepla z biomasy a vyvedení tepla do výměníkových stanic (včetně výměníkových stanic)

NOVĚ je možné podpořit i zdroje pobírající zelený bonus za KVET (t.j. i zdroje uvedené do provozu v roce 2013, kde byl v předchozí výzvě zakázán souběh provozní a investiční podpory).

Je možné podpořit náklady na vyvedení tepla – výkopy, teplovod, výměník, spalinový výměník, kotel na biomasu, měření a regulace. Není možné podpořit zařízení, ve kterém bude teplo zužitkováno (sušárna).

 • Alokace: 640mil. Kč z toho limitně do 25mil na vyvedení tepla z BPS a 75mil na výtopny na biomasu
 • Příjem plných žádostí: 02.09.2019 – 31.03.2020
 • Realizace projektu: nejpozději do 3 let od ukončení příjmu žádostí
 • Míra podpory: v případě vyvedení tepla z BPS je 50 % a 45 % pro malý a střední podnik
 • Míra podpory: v případě výtopen na biomasu je 80 % a 70 % pro malý a střední podnik
 • Výše dotace: 250 tis. – 100 mil. Kč
 • Oprávněnými žadateli jsou podnikatelské subjekty všech velikostí a podnikatelé v zemědělství (vyvedení tepla z BPS), v případě zájmu obcí je vhodná obecní s.r.o.

V roku 2015 stál estónsky dodávateľ tepla, Järvakandi Soojus, pred výzvou ako zrekonštruovať existujúce rozvody tepla z 2 MW plynového kotla, ktorý bol napojený na odpadné teplo z blízkej fabriky na výrobu skla. Keďže existujúce rozvody tepla boli na konci životnosti, tak sa rozhodli, že ich v rámci rekonštrukcie tepelného hospodárstva a projektu vymenia.

Výzva

Existujúce tepelné rozvody boli v nadzemnom prevedení, priamo cez areál závodu. Avšak nové predizolované potrubia majú byť inštalované pod zem. Trasovanie bolo zmenené a ide okolo celého závodu, aj tak prechádza oblasť s intenzívnou premávkou – až 30 kamiónov denne, ktoré dovážajú suroviny potrebné na nepretržitú výrobu.
Toto si vyžiadalo inštaláciu 1 400 m flexibilného predizolovaného potrubia DN125 maximálne za týždeň, to by bolo veľmi náročne ak by sa na realizáciu použilo bežné oceľové predizolované potrubie. Lokálna montážna firma odhadla harmonogram na štyri týždne.

Parametre tepelnej siete

Prevádzková teplota: 85 – 95 °C

Prevádzkový tlak: 4 bar

Dĺžka potrubia: 1 400 m

Riešenie

Je všeobecne známe, že plastové predizolované potrubia umožňujú výrazne rýchlejšiu montáž v porovnaní s oceľovými predizolovanými tyčami. Vďaka dodávke v kotúčoch alebo na bubnoch je možné dodať na stavbu dlhé kusy potrubia, ktoré je možné položiť do výkopu s minimom spojov.

Avšak bežné plastové predizolované potrubia by nebolo možné použiť kvôli vyššej prevádzkovej teplote. Na to aby bolo možné tento projekt zrealizovať a dodržať krátku dobu inštalácie a obmedzení vo výrobe, bolo použité inovatívne riešenie plastových predizolovaných potrubí s termoplastickou výstužou NRG ­FibreFlex Pro, keďže tieto bezpečne spĺňajú potrebné parametre a vyššiu prevádzkovú teplotu a tlak.

Spoločnosť NRG flex, s. r. o., pripravila návštevníkom výstavy Aquatherm Nitra opäť prekvapenie. Ako zástupcovia rakúskeho výrobcu Radius-Kelit infrastructure predstavili na výstave novinku – škálu flexibilných predizolovaných potrubí, ktoré je možné použiť na realizáciu množstva rôznych projektov. Paleta potrubí od štandardných 95 °C/6 bar cez 95 °C/10 bar po prémiové 115 °C/10 – 16 bar, dokáže nahradiť oceľové potrubia v časti tepelných sietí, čo je zaujímavé pre všetkých, ktorí s predizolovaným potrubím pracujú. Na súčasnú ponuku spoločnosti NGR flex s. r. o. a novinky, ktoré spoločnosť v Nitre predstavila, sme sa v nasledovných riadkoch opýtali konateľa spoločnosti, Ing. Roberta Štefanca.

Pán Štefanec, skúsme v krátkosti niekoľko slov o vašej spoločnosti?

Spoločnosť NRG flex je na trhu Slovenska a v Českej republike aktívna od roku 2010 a v tomto roku sa jej podarilo výrazne rozšíriť svoju ponuku flexibilných predizolovaných potrubí. Za toto obdobie sa jej podarilo zrealizovať stovky úspešných projektov a výmien rozvodov tepla v mestách. Aktuálne je možné dodať predizolované potrubia na realizáciu celej škály projektov.

 

Novinkou tohtoročnej výstavy je vaše zastúpenie spoločnosti Radius-Kelit infrastructure pre Slovensko. Čo všetko ste predstavili vašim klientom na výstave?

Výstavu Aquatherm Nitra pokladáme za správne miesto, kde môžeme našim klientom ukázať našu širokú škálu predizolovaných potrubí. Na výstave sme mali celý overený sortiment, ktorý výrazne rozširuje novinka, ktorou je celá škála flexibilných predizolovaných potrubí od rakúskeho výrobcu Radius-Kelit Infra­structure.

NRG HeatFlex max. 95 °C/6, resp. 10 bar, s rúrkou pre mé­dium PE-Xa

NRG FibreFlex max. 95 °C/10 bar, s rúrkou pre médium PE-Xa so sieťkou z aramidového vlákna

NRG FibreFlex Pro max. 115 °C/10, resp. 16 bar, s rúrkou pre mé­dium PE-Xa so sieťkou z aramidového vlákna

 

O aké potrubia ide?

Základná skladba potrubí je médiová rúrka PE-Xa alebo PE-Xa doplnená o sieťku z aramidového vlákna, polyuretanová izolácia s lamdou 0,0210 W/mK a jemne zvlnený LDPE plášť.

NRG HeatFlex do 95 °C/6 bar a 10 bar pre teplú vodu je rokmi overené potrubie, ktoré spĺňa požiadavku na realizáciu bežných projektov.

NRG FibreFlex a NRG FibreFlex Pro sú prémiové potrubia, ktoré majú rúrku pre médium z PE-Xa doplnenú o sieťku z aramidového vlákna, ktorá dodáva potrubiam pri nižšej hrúbke steny výrazne lepšie parametre a je ich možné použiť na teplú vodu (spájanie lisovanými nerezovými spojkami) do teploty 95 °C/ 10 bar alebo na vykurovanie a iné aplikácie až do 115 °C/10, resp. 16 bar.

Pri týchto potrubiach sú vďaka menšej hrúbke steny rúrky pre médium nižšie tepelné straty pri rovnakom plášti, vďaka väčšej hrúbke izolácie. Taktiež má tenšia stena rúrky pre médium pozitívny vplyv na ohybnosť potrubia, a tým aj minimalizáciu potreby použitia kolien.

Potrubia NRG FibreFlex a NRG FibreFlex Pro dokážu v dimenziách pod DN150 nahradiť oceľové predizolované potrubia, a tým výrazne zefektívniť výstavbu alebo rekonštrukcie tepelných sietí. Dĺžky potrubí sú 80 až 400 m podľa dimenzií, minimalizujú počet spojov, a tým zrýchľujú a zefektívňujú výstavbu. Keďže nie je nutné robiť spoje každých 12 m a osádzať toľko kolien ako pri oceľových potrubiach, je možné minimalizovať aj šírku výkopu, a tým opäť zrýchliť a zlacniť výkopové práce. Pre väčšie dimenzie je možné dodávať potrubia na špeciálnom prívese na bubnoch priamo z výroby.

Pre investorov bioplynových staníc ponúkame servis od návrhu nadimenzovania potrubia a využitia odpadného tepla až po komplexnú realizáciu teplovodov a dopojenia technológie vykurovania.

Využitie odpadného tepla zvýši hospodárnosť Vašej bioplynovej stanice.

Spolu s našimi osvedčenými partnermi máme za sebou realizáciu niekoľkých úspešných projektov využitia tepla z bioplynovej stanice napr. na vykurovanie administratívnej budovy, skladov, kravína, prípadne dopojenie sušičky obilia a mnohé iné riešenia.

Naše riešenia Vám zabezpečia:

 • nízke straty tepla
 • hospodárnu prevádzku
 • rýchlu montáž a realizáciu
 • dopojenie technológie a dodávku teplovodov od jedného partnera

Pre realizátorov bioplynových staníc ponúkame flexibilného partnera s rýchlou dodávkou potrubí priamo na miesto montáže. Zaškolenie Vašich pracovníkov zabezpečíme priamo v mieste montáže.

Naša spoločnosť Vám zabezpečí všetky potrebné činnosti spojené s dodávkou našich produktov:

 • technická podpora k dodávaným systémom
 • podpora a školenie projektantov
 • dimenzovanie potrubia na základe poskytnutých základných údajov
 • školenie montážnych spoločností priamo na stavbe
 • zapožičanie potrebných nástrojov na lisovanie a zváranie potrubia
 • zabezpečenie projektovej dokumentácie
 • koordinácia dodávky a montážnych prác

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte, radi Vám pripravíme cenovú ponuku a prídeme náš systém predstaviť priamo k Vám.