Flexibilné
predizolované potrubia

Jedná sa o vysoko flexibilný, samokompenzovateľný systém, bez nutnosti kolienkovania a dilatačných smyčiek, dodávaný v dimenziách od d25 do d160 v dĺžkach až cez 200m. Podľa prevedenia je možné použiť na rozvody až do teploty 115°C a tlaku 10 resp. 16 bar, pre TÚV do 95°C a tlaku 10 bar, prípadne v štandardnom prevedení do 95°C a 6bar.

Systém má široké využitie od jednoduchých prepojení až po veľké celky s mnohými odbočkami a T-kusmi. V hybridnom prevedení kombinácii s oceľovým predizolovaným systémom vieme realizovať aj siete v celých mestách.

Flexibilné
predizolované potrubia

Jedná sa o vysoko flexibilný, samokompenzovateľný systém, bez nutnosti kolienkovania a dilatačných smyčiek, dodávaný v dimenziách od d25 do d160 v dĺžkach až cez 200m. Podľa prevedenia je možné použiť na rozvody až do teploty 115°C a tlaku 10 resp. 16 bar, pre TÚV do 95°C a tlaku 10 bar, prípadne v štandardnom prevedení do 95°C a 6bar.

Systém má široké využitie od jednoduchých prepojení až po veľké celky s mnohými odbočkami a T-kusmi. V hybridnom prevedení kombinácii s oceľovým predizolovaným systémom vieme realizovať aj siete v celých mestách.

Oblasti využitia

Plastové a oceľové predizolované potrubia sú prispôsobené na výstavbu tepelných sietí alebo 
pre transport termálnej vody.

Pri takýchto aplikáciách je dôležitá flexibilita a efektivita, ktorú poskytujú plastové predizolované potrubia.

Je možné obísť už položené inžinierske siete. Pri väčších dimenziách sa tepelné siete budujú v hybridnom prevedení, kde sú hlavné rozvody budované z oceľových preizolovaných tyčí, ktoré sa dopĺňajú efektívnymi plastovými predizolovanými potrubiami. NRG flex je synonymom pre plastové predizolované potrubia, určené pre diaľkové vykurovanie, rozvody termálnej vody, prepojenie kotolní i rozvody sanity.

VYKUROVANIE

Bezkanálové rozvody vykurovania pre dodávku tepla vhodné na rôznorodé aplikácie ako napr. prepoj objektov, rekonštrukcia existujúcich rozvodov, budovanie nových tepelných sietí.

TERMÁLNA VODA

PE-Xa plastové rúrky sú robustné a dobre odolávajú aj agresívnej a vysoko mineralizovanej termálnej vode, vlastnosti si zachovávajú aj pri zaťažení do 95°C a tlaku 6bar.

KOTOLNE

Efektívne využitie predizolovaných potrubí pri využití tepla z bioplynových staníc, pomáha výrazne zvýšiť efektivitu a návratnosť investície.

SANITA

Popri jednorúrkovom prevedení sú k dispozícii aj dvojrúrky s často používanými kombináciami prívodu a cirkulácie.

Kompletné riešenie spojov

Ponúka komplexné riešenie pre každé použitie – technika spojov od lisovaných a skrutkových spojov až po elektrotvarovky pre väčšie dimenzie ako aj široká paleta príslušenstva zabezpečia optimálne technické riešenie pre každý projekt.

nohavica

Nohavica

tkus

T-kus

spojka

Doizolovanie spoja

sachta

Šachta

fixacia-rura

Fixácia potrubia

stena-prechod

Prechod stenou

stena-prechod-sruby

Prechod stenou

Flexibilné predizolované potrubia

Flexibilný plastový predizolovaný potrubný systém NRG flex spája všetky výhody vlastností plastu a jeho jednoduchého spájania lisovanými spojmi alebo zváraním. Jedná sa o vysoko flexibilný, samokompenzovateľný systém, bez nutnosti kolienkovania a dilatačných smyčiek.

1 – PE-Xa médiová rúrka
2 – vysokoteplotne odolná adhezívna vrstva
3 – sieťka z aramidového vlákna
4 – vysokoteplotne odolná adhezívna vrstva s kyslíkovou bariérou
5 – ochranná vrstva rúrky pre médium
6 – polyuretánová izolácia
7 – LLD-PE plášť s difúznou bariérou

Potrubie
d/di/s (mm)
Vonkajší plášť
DA (mm)
Polomer ohybu
(m)
Strata U
(W/m K)
double
(2x) 32/26,2/2,9 111 0,90 0,1870
(2x) 32/26,2/2,9** 126* 1,00 0,1543
(2x) 40/32,6/3,7 126* 1,00 0,2130
(2x) 40/32,6/3,7** 142 1,1 0,1725
(2x) 50/40,4/3,6 162 1,2 0,1802
(2x) 50/40,4/3,6** 182* 1,3 0,1524
(2x) 63/50,5/4,0 182 1,3 0,2044
(2x) 63/50,5/4,0** 202* 1,4 0,1711
(2x) 75/60,3/4,6 202 1,4 0,2274
(2x) 75/60,3/4,6** 225* 1,6 0,1861
(2x) 90/72,0/6,0** 225* 1,6 0,2689
single
32/26,2/2,9 76* 0,7 0,1385
32/26,2/2,9** 91 0,9 0,1149
40/32,6/3,7 91* 0,9 0,1439
40/32,6/3,7** 111 0,9 0,1169
50/40,4/3,6 111 0,9 0,1395
50/40,4/3,6** 126* 1,0 0,1222
63/50,5/4,0 126 1,0 0,1526
63/50,5/4,0** 142* 1,1 0,1331
75/60,3/4,6 142 1,1 0,1625
75/60,3/4,6** 162* 1,2 0,1392
90/72,0/6,0 162 1,2 0,1755
90/72,0/6,0** 182* 1,3 0,1510
110/88,0/6,5 162* 1,2 0,2359
110/88,0/6,5** 182 1,3 0,1937
110/88,0/6,5 202* 1,3 0,1722
125/102,4/6,8 182* 1,3 0,2460
125/102,4/6,8** 202 1,4 0,2037
140/112,8/7,1 202 1,4 0,2385
140/112,8/7,1** 225* 1,6 0,1985
160/129,0/7,5** 225* 1,6 0,2472

* na objednávku
** dostupné s alarm systémom

NRG FibreFlex Pro

NRG FibreFlex Pro je revolučný systém, ktorý posúva možnosti flexibilného plastového predizolovaného potrubia do novej perspektívy.

Maximálne zaťaženie až 115 °C a 10 bar zabezpečuje, že potrubie NRG FibreFlex Pro je rovnocennou náhradou oceľových potrubných sietí s prevádzkovou teplotou okolo 100 °C.

 

Médionosná
rúrka potrubia NRG FibreFlex Pro je vyrobená zo sieťovaného polyetylénu PE-Xa, so sieťkou z aramidového vlákna a EVOH oranžovou kyslíkovou bariérou. Adhézna vrstva spolu so sieťkou z aramidového vlákna zabezpečuje vyššiu odolnosť médionosnej rúrky, ktorá je takto schopná krátkodobo zniesť teplotu média až 115 °C pri tlaku 10 bar.

Plášť je tvorený extrudovaným, jemne zvlneným nízkohustotným polyetylénom LLD-PE. Potrubie je izolované v polyuretánovej pene na báze cyklopentánu, ktorej tepelná vodivosť lambda dosahuje iba 0,0202 W/mK. Vďaka menšej hrúbke steny rúrky pre médium je v potrubí viac izolácie a tým má nižšie tepelné straty ako potrubia s bežnou PE-Xa rúrkou pre médium. Okrem toho nižšia hrúbka steny robí toto potrubie výrazne flexibilnejším. Potrubie NRG FibreFlex Pro je inovatívne riešenie vhodné pre vysoké zaťaženie v tepelných sieťach s vyššou trvalou teplotou.

 

Normy:
– Médionosná rúra zodpovedá ofi ZG200-2 Class B
– Tepelná izolácia a plášť podľa EN 15632-1,2

 

Certifikáty:
– ISO 9001:2015 (TÜV AUSTRIA, no. of cert.: 20100193005997)
– ISO 14001:2015 (TÜV AUSTRIA, no. of cert.: 20104193005998)
– ZG 200-2 (ofi, no. of cert.: 0555)

Maximálna teplota: 115 °C
Maximálny prevádzkový tlak: 10 bar (16 bar na vyžiadanie)
Tepelná izolácia: Polyuretánová pena na báze cyklopentánu
Tepelná vodivosť izolácie λ pri 50 °C: 0,0202 W/mK
Rúrka pre médium: PE-Xa so sieťkou z aramidového vlákna
Plášť: jemne zvlnený LLD-PE

1 – PE-Xa médiová rúrka
2 – vysokoteplotne odolná adhezívna vrstva
3 – sieťka z aramidového vlákna
4 – vysokoteplotne odolná adhezívna vrstva s kyslíkovou bariérou
5 – ochranná vrstva rúrky pre médium
6 – polyuretánová izolácia
7 – LLD-PE plášť

Potrubie
d/di/s (mm)
Vonkajší plášť
DA (mm)
Polomer ohybu
(m)
Strata U
(W/m K)
double
(2x) 25/20,6/2,2 91 0,9 0,1760
(2x) 25/20,6/2,2 111 0,9 0,1346
(2x) 32/27,0/2,5 111 0,9 0,1871
(2x) 32/27,0/2,5 126 1,0 0,1544
(2x) 40/34,4/2,8 126 1,0 0,2132
(2x) 40/34,4/2,8 142 1,1 0,1727
(2x) 50/40,4/3,6 162 1,2 0,1802
(2x) 50/40,4/3,6 182 1,3 0,1524
(2x) 63/50,5/4,0 182 1,3 0,2044
(2x) 63/50,5/4,0 202 1,4 0,1711
(2x) 75/60,3/4,6 202 1,4 0,2274
(2x) 75/60,3/4,6 225 1,6 0,1861
(2x) 90/72,0/6,0 225 1,6 0,2689
single
25/20,6/2,2 76 0,7 0,1092
25/20,6/2,2 91 0,9 0,0939
32/27,0/2,5 76 0,7 0,1388
32/27,0/2,5 91 0,9 0,1151
40/34,4/2,8 91 0,9 0,1444
40/34,4/2,8 111 0,9 0,1172
50/40,4/3,6 111 0,9 0,1395
50/40,4/3,6 126 1,0 0,1222
63/50,5/4,0 126 1,0 0,1526
63/50,5/4,0 142 1,1 0,1331
75/60,3/4,6 142 1,1 0,1625
75/60,3/4,6 162 1,2 0,1392
90/72,0/6,0 162 1,2 0,1755
90/72,0/6,0 182 1,3 0,1510
110/88,0/6,5 162 1,2 0,2359
110/88,0/6,5 182 1,3 0,1937
110/88,0/6,5 202 1,3 0,1722
125/102,4/6,8 182 1,3 0,2460
125/102,4/6,8 202 1,4 0,2037
140/112,8/7,1 202 1,6 0,2385
140/112,8/7,1 225 1,6 0,1985
160/129,0/7,5 225 1,6 0,2472

NRG FibreFlex

NRG FibreFlex je ideálne riešenie pre teplovody a siete distribuujúce teplú vodu.

Dimenzie potrubia až do d160 umožňujú realizáciu aj rozsiahlych systémov zásobovania teplou vodou v mestách. Potrubie je taktiež vhodnou voľbou pre tepelné siete so zvýšeným zaťažením až do 95 °C a 10 bar. Inovatívna rúrka pre médium PE-Xa so sieťkou z aramidového vlákna a žltou EVOH kyslíkovou bariérou zvláda zaťaženie až 95 °C a 10 bar.

 

Potrubie je preto vhodnou voľbou pre siete s vyšším prevádzkovým tlakom, ako aj pre rozvody teplej vody. Potrubie je izolované v polyuretánovej pene na báze cyklopentánu, ktorej tepelná vodivosť lambda dosahuje iba 0,0202 W/mK. Vďaka menšej hrúbke steny rúrky pre médium je v potrubí viac izolácie a tým má nižšie tepelné straty ako potrubia s bežnou PE-Xa rúrkou pre médium. Okrem toho nižšia hrúbka steny robí toto potrubie výrazne flexibilnejším. Plášť potrubia je tvorený extrudovaným, jemne zvlneným nízkohustotným polyetylénom LLD-PE.

 

Normy:
– Médionosná rúra zodpovedá ofi ZG200-2 Class A
– Tepelná izolácia a plášť podľa EN 15632-1,2

 

Certifikáty:
– ISO 9001:2015 (TÜV AUSTRIA, no. of cert.: 20100193005997)
– ISO 14001:2015 (TÜV AUSTRIA, no. of cert.: 20104193005998)
– ZG 200-2 (ofi, no. of cert.:0458)

Maximálna teplota: 95 °C
Maximálny prevádzkový tlak: 10 bar
Tepelná izolácia: Polyuretánová pena na báze cyklopentánu
Tepelná vodivosť izolácie λ pri 50 °C: 0,0202 W/mK
Rúrka pre médium: PE-Xa zosilnená sieťkou z aramidového vlákna
Plášť: jemne zvlnený LLD-PE

1 – PE-Xa médiová rúrka
2 – kyslíková bariéra
3 – polyuretánová izolácia
4 – LLD-PE plášť

Potrubie
d/di/s (mm)
Vonkajší plášť
DA (mm)
Polomer ohybu
(m)
Strata U
(W/m K)
double
(2x) 25/20,4/2,3 91 0,9 0,1759
(2x) 25/20,4/2,3 111 0,9 0,1346
(2x) 32/26,2/2,9 111 0,9 0,1870
(2x) 32/26,2/2,9 126 1,0 0,1543
(2x) 40/32,6/3,7 126 1,0 0,2130
(2x) 40/32,6/3,7 142 1,1 0,1725
(2x) 50/40,8/4,6 162 1,2 0,1942
(2x) 50/40,8/4,6 182 1,3 0,1619
(2x) 63/51,4/5,8 182 1,3 0,2350
(2x) 63/51,4/5,8 202 1,4 0,1907
(2x) 75/61,4/6,8 202 1,4 0,2693
single
25/20,4/2,3 76 0,7 0,1091
25/20,4/2,3 91 0,9 0,0939
32/26,2/2,9 76 0,7 0,1385
32/26,2/2,9 91 0,9 0,1149
40/32,6/3,7 91 0,9 0,1439
40/32,6/3,7 111 0,9 0,1169
50/40,8/4,6 111 0,9 0,1471
50/40,8/4,6 126 1,0 0,1280
63/51,4/5,8 126 1,0 0,1668
63/51,4/5,8 142 1,1 0,1438
75/61,4/6,8 142 1,1 0,1793
75/61,4/6,8 162 1,2 0,1513
90/73,6/8,2 162 1,2 0,1933
90/73,6/8,2 182 1,3 0,1640
110/90,0/10,0 162 1,2 0,2783
110/90,0/10,0 182 1,3 0,2215
125/102,2/11,4 182 1,3 0,2850
125/102,2/11,4 202 1,4 0,2297

NRG HeatFlex

NRG HeatFlex je optimálne riešenie plastového predizolovaného potrubia so štandardnou rúrkou pre médium PE-Xa v prevedení SDR 11 alebo SDR 7,4.

Maximálne zaťaženie je 95 °C a 6 resp. 10 bar. Predstavuje rokmi overené riešenie.

 

Potrubie NRG HeatFlex je vybavené zosieťovanou PE-Xa SDR 11 médiovou rúrkou s maximálnym prevádzkovým tlakom 6 barov pri nepretržitej prevádzkovej teplote 80 °C (profil aplikačnej teploty podľa EN 15632-2: 2015).

 

Ochranná vrstva EVOH pre rúrku pre médium zabraňuje prenikaniu kyslíka do vykurovacej siete.

 

Vysoko účinná izolácia z polyuretánovej peny na báze cyklopentánu poskytuje vynikajúcu hodnotu tepelnej vodivosti iba 0,0202 W/mK. Poskytuje optimálne tepelné straty pre bežné aplikácie.

 

Na prispôsobenie sa rôznym požiadavkám na tepelnú stratu potrubnej siete sú k dispozícii rúrky NRG HeatFlex s rôznymi možnosťami hrúbky izolácie, ktoré vyhovujú požadovanej špecifikácii výkonu.

 

Normy:
– Médionosná rúra zodpovedá ofi ZG200-1 and EN15632-1,2
– Tepelná izolácia a plášť podľa EN 15632-1,2

 

Certifikáty:
– ISO 9001:2015 (TÜV AUSTRIA, no. of cert.: 20100193005997)
– ISO 14001:2015 (TÜV AUSTRIA, no. of cert.: 20104193005998)
– ZG 200-1 (ofi no. of cert.: 0457)
– CSTB TD 08-02 (CSTB no. of cert.: 4163-254-2252)

Maximálna teplota: 95 °C
Maximálny prevádzkový tlak: 6 bar
Tepelná izolácia: Polyuretánová pena na báze cyklopentánu
Tepelná vodivosť izolácie λ pri 50 °C: 0,0202 W/mK
Rúrka pre médium: PE-Xa
Plášť: jemne zvlnený LLD-PE

1 – rúrka pre médium PE-Xa
2 – kyslíková bariéra
3 – označenie jednej rúrky
4 – izolácia PUR
5 – izolácia XPE zvarená za tepla – pozdĺžna uzávera proti vode
6 – hliníková fólia pre lepšiu odolnosť
7 – paralelne zvlnený HDPE plášť

Potrubie
d/di/s (mm)
Vonkajší plášť
DA (mm)
Polomer ohybu
(m)
Strata U
(W/m K)
double
(2x) 20/16,2/1,9 125 0,50 0,1286
(2x) 25/20,4/2,3 125 0,50 0,1577
(2x) 25/20,4/2,3 145 0,60 0,1320
(2x) 32/26,2/2,9 145 0,60 0,1681
(2x) 32/26,2/2,9 175 0,80 0,1372
(2x) 40/32,6/3,7 175 0,80 0,1726
(2x) 40/32,6/3,7 200 1,00 0,1444
(2x) 50/40,8/4,6 200 1,10 0,1851
(2x) 50/40,8/4,6 240 1,20 0,1477
(2x) 63/51,4/5,8 200 1,20 0,2517
(2x) 63/51,4/5,8 240 1,30 0,1873
(2x) 75/61,4/6,8 240 1,40 0,2527
single
25/20,4/2,3 125 0,40 0,0899
32/26,2/2,9 125 0,50 0,1072
40/32,6/3,7 145 0,50 0,1120
50/40,8/4,6 145 0,60 0,1368
63/51,4/5,8 175 0,70 0,1436
63/51,4/5,8 200 0,80 0,1236
75/61,4/6,8 175 0,80 0,1756
75/61,4/6,8 200 0,90 0,1466
90/73,6/8,2 200 1,00 0,1820
90/73,6/8,2 240 1,10 0,1457
110/90,0/10,0 200 1,10 0,2477
110/90,0/10,0 240 1,20 0,1853
125/102,2/11,4 240 1,30 0,2237
160/130,8/14,6 250 *12 tyč 0,2816

NRG AustroPUR

Rokmi overené originálne riešenie, ktoré sa skladá z doplňujúcich sa flexibilných súčastí polyuretánovej a polyetylénovej izolácie a paralelne zvlneného plášťa.

Táto unikátna kombinácia spája vynikajúce izolačné vlastnosti a poskytuje najlepšiu flexibilitu pre PUR izolované systémy na trhu.

 

Médionosná rúrka je tvorená zosieťovaným polyetylénom PE-Xa s červenou EVOH kyslíkovou bariérou. Rúrka v prevedení SDR 11 je schopná krátkodobo zniesť teplotu 95 °C pri tlaku 6 bar, vyhotovenie SDR 7,4 je využívané pre zaťaženie do 95 °C a 10 bar.

 

Kombinácia vynikajúcich izolačných vlastností polyuretánovej peny (PUR), ktorou sú izolované PE-Xa rúrky pre médium, spolu s vrstvou veľmi flexibilnej sieťovanej polyetylénovej izolácie (XPE) a robustným rebrovaním vonkajšej chráničky, dávajú tomuto systému jedinečnú flexibilitu. Vďaka unikátnej kombinácii izolačných vrstiev je potrubie AustroPUR flexibilné aj pri nižších teplotách, s minimálnymi tepelnými stratami a certifikátom na pozdĺžnu uzáveru proti vode. Väčšie hrúbky izolácie zaručujú minimálne tepelné straty a tým maximálnu hospodárnosť realizovaných rozvodov tepla. Pri bežných prevádzkových podmienkach zaručujú teplotnú stratu maximálne 1 °C/km.

 

Polomery ohybu potrubia sú vďaka skladbe izolácií a vonkajšieho rebrovania extrémne nízke a ľahko sa na stavbe dajú dosiahnuť. Takto je možné trasu prispôsobiť aj v zastavaných územiach a obísť prekážky vo výkope, či realizovať domové prípojky bez použitia kolena.

 

Certifikáty:
– Médionosná rúra zodpovedá EN15875
– Tepelná izolácia a plášť podľa EN 15632: 2015

Maximálna teplota: 95 °C
Maximálny prevádzkový tlak: 6 bar
Tepelná izolácia: Polyuretánová pena na báze cyklopentánu s vrstvou PE-X izolácie
Tepelná vodivosť izolácie λ pri 50 °C: 0,0219 W/mK
Rúrka pre médium: PE-Xa
Plášť: paralelne zvlnený HDPE

Solárne potrubie NRG SolarFlex

Prepája termický kolektor s technickou miestnosťou. Nerezový vlnovec izolovaný kaučukovou izoláciou výrazne zrýchľuje montáž a pripojenie solárneho systému. K dispozícii sú balíky s dĺžkou 10, 15, 20 a 25 m v dimenziách DN12 až DN32, a hrúbkou izolácie 13 alebo 19 mm.
NRG Austoflex EW-E solar je dobré riešenie, ak je nutné prepojiť solárny systém s objektom v zemi. Osvedčené robustné paralelné rebrovanie ponúka maximálnu flexibilitu a ochranu čadičovej izolácii a nerezovej rúrke pre médium.

 

Ucelená ponuka pre krátke prepojenia pri stavbe rodinných domov

NRG AustroPEX poskytuje maximálnu flexibilitu pre vaše potreby. Veľmi flexibilné riešenie pre malé prepojenia na vykurovanie, kde potrebujete šetriť miesto a viesť v jednej chráničke až 4 potrubia – vykurovanie + teplú vodu s cirkuláciou.
Pripojenie tepelného čerpadla – praktické balíky na pripojenie tepelného čerpadla komplet zabalené s prechodmi a ukončovacími manžetami v dĺžkach 6, 8, 10 alebo 12 m, dodané pohodlne priamo na vašu adresu v kartónovom balíku.

 

Dimenzie:
2xd32 + chráničky
32 + 25 / DA145

2xd40 + chráničky
32 + 25 / DA145.

dĺžka
l (m)
nom.
vonk. priem.
d (mm)
vnút. priemer
x hrúbka steny
di x s (mm)
Vonkajší
plášť
DA (mm)
Polomer
ohybu
(m)
6 2×32+32+25 2x(26,2×2,9)+32+25 125 0,5
8 2×32+32+25 2x(26,2×2,9)+32+25 125 0,5
10 2×32+32+25 2x(26,2×2,9)+32+25 125 0,5
12 2×32+32+25 2x(26,2×2,9)+32+25 125 0,5
6 2×40+32+25 2x(32,6×3,7)+32+25 145 0,6
8 2×40+32+25 2x (32,6×3,7)+32+25 145 0,6
10 2×40+32+25 2x (32,6×3,7)+32+25 145 0,6
12 2×40+32+25 2x (32,6×3,7)+32+25 145 0,6

NRG AustroPEX

Predizolovaný potrubný systém NRG AustroPEX od spoločnosti Austroflex, pokrýva širokú škálu aplikácií pre vykurovanie, rozvod studenej, teplej alebo chladiacej vody.

NRG AustroPEX je vysokoflexibilný plastový predizolovanýsystém s médiovou rúrkou zo sieťovaného polyetylénu PE-Xa s EVOH červenou kyslíkovou bariérou. Tepelná, elastická penová izolácia bez obsahu chlór-fluorovaných uhľovodíkov zo zosieťovaného PE-Xa s uzavretou štruktúrou mikrobuniek zaručuje minimálnu absorpčnú kapacitu vody <1 % podľa DIN 53428. Paralelne zvlnená plášťová rúrka z vysokohustotného polyetylénu (HDPE) zaručuje potrubiu NRG AustroPEX TV v kombinácii s PE-Xa penovou izoláciou vysokú flexibilitu.

 

Vhodné flexibilné predizolované a samočinne kompenzujúce sa potrubie pre hlavné použitie ako potrubie diaľkového vykurovania pre systémy vykurovania zabezpečujú optimálne podmienky pre transport teplonosnej látky.

 

Potrubia AustroPEX sú dostupné v rôznych variantoch a kombináciách médionosných potrubí. Je možné vybrať si z dostupných dimenzií predizolované potrubia pre rozvody studenej vody s odporovým káblom, (AustroPEX SV), štvorrúrky pre distribúciu ÚK a TÚV s cirkuláciou (AustroPEX Combi) ako aj štvorrúrky s nerezovým vlnovcom a káblovými chráničkami (AustroPEX WPE). Kompletný prehľad dimenzií a prevedení potrubí AustroPEX nájdete v katalógu produktov NRG flex.

 

Certifikáty:
– DIN 4726, DIN 16892/93
– EN 15632, ČSN EN ISO 15875

Maximálna teplota: 95 °C
Maximálny prevádzkový tlak: 6 /10 bar
Tepelná izolácia: polyetylénová pena XPE
Tepelná vodivosť izolácie λ pri 50 °C: 0,040 W/mK
Rúrka pre médium: PE-Xa
Plášť: paralelne zvlnený HDPE

1 – potrubie NRG FibreFlex Pro
2 – násuvná objímka
3 – polymérová vsuvka
4 – prechod s vonkajším závitom

V porovnaní s konvenčným flexibilným predizolovaným plastovým potrubím s rovnakým vnútorným priemerom má potrubie FibreFlex Pro menšiu hrúbku steny. Sieťka z aramidového vlákna zabezpečuje vystuženie médinosnej rúrky tak, aby udržala vyššie teploty a prevádzkové tlaky. Aramidové vlákno kompenzuje veľmi vysoké zmeny zaťaženia pri prevádzke potrubia diaľkového vykurovania a tým stabilizuje radiálne dynamické sily v potrubnom systéme. Menšia hrúbka steny má výhodu flexibilnosti a tak je možné tieto potrubia ohýbať bez použitia kolien. Tieto výhody plastových predizolovaných potrubí so sieťkou z aramidového vlákna výrazne zvyšujú rozsah použitia pri aplikáciách diaľkového vykurovania.

 

Potrubia NRG FibreFlex Pro odolávajú o 66 % vyššiemu tlaku, než bežné PE-Xa potrubia. Až 1,5 násobne vyššia bezpečnosť predlžuje životnosť našich potrubí na dvojnásobok. Spájanie týchto systémov je možné lisovanými spojkami. Pre spájanie rozvodov teplej vody sa požívajú nerezové spojky.

Rúrka pre médium novej generácie

NRG FibreFlex a NRG FibreFlex Pro sú prémiové potrubia, ktoré majú termoplasticky zosilnenú rúrku pre médium doplnenú o kyslíkovú bariéru a o sieťku z aramidového vlákna, ktorá je umiestnená na vonkajšej strane médionosnej rúrky.

Novinka – alarm systém vo flexibilnom plastovom potrubí

 

NRG FibreFlex Pro do max. 115 °C a tlaku 10 bar sa priblížil typickým aplikáciám oceľových predizolovaných potrubí. Zákazníci využívajúci oceľové predizolované potrubia sú zvyknutí na kontrolu systému cez detekciu porúch a netesností. Túto požiadavku správcov sietí vieme teraz splniť aj s plastovým flexibilným potrubím NRG FibreFlex Pro vybaveným s monitorovacím systémom.

 

Alarm systém pozostáva z dvoch MSC-1 káblov, spojených v tepelnej sieti do slučky a TDR monitorovacieho zariadenia. RATMON monitorovacie zariadenie dáva požadovanú bezpečnosť a kontrolu potrubnej siete.

 

Monitorovacie meranie je založené na technológii TDR (technológia impulzného odrazu) a môže teda detegovať a lokalizovať vlhkosť v izolácii v prípade poruchy s mimoriadnou presnosťou. Monitorovacie zariadenie RATMON “ila1.0” alebo “RAT-Combo” sa dokonale hodia flexibilnému potrubnému systému s plastovou rúrkou pre médium v kombinácii snímacím káblom MSC-1. S určené na zaznamenávanie, vyhodnocovanie a monitorovanie siete v režime 24/7.

 

Lisovanie novej generácie
NRG FibreFlex Pro

 

Unikátna polymérová vsuvka poskytuje maximálnu pevnosť spoja bez nutnosti axiálneho expandovania rúrky pre médium.

 

Zalisovanie spoja na jeden úkon!
Úspora času až 25 %

Kontaktujte nás

T +421 2 38 100 996 | M +421 907 893 202 | info@nrgflex.sk

T +421 2 38 100 996
M +421 907 893 202
info@nrgflex.sk