Flexibilné
predizolované potrubia

Jedná sa o vysoko flexibilný, samokompenzovateľný systém, bez nutnosti kolienkovania a dilatačných smyčiek, dodávaný v dimenziách od d25 do d160 v dĺžkach až cez 200m. Podľa prevedenia je možné použiť na rozvody až do teploty 115°C a tlaku 10 resp. 16 bar, pre TÚV do 95°C a tlaku 10 bar, prípadne v štandardnom prevedení do 95°C a 6bar.

Systém má široké využitie od jednoduchých prepojení až po veľké celky s mnohými odbočkami a T-kusmi. V hybridnom prevedení kombinácii s oceľovým predizolovaným systémom vieme realizovať aj siete v celých mestách.

Flexibilné
predizolované potrubia

Jedná sa o vysoko flexibilný, samokompenzovateľný systém, bez nutnosti kolienkovania a dilatačných smyčiek, dodávaný v dimenziách od d25 do d160 v dĺžkach až cez 200m. Podľa prevedenia je možné použiť na rozvody až do teploty 115°C a tlaku 10 resp. 16 bar, pre TÚV do 95°C a tlaku 10 bar, prípadne v štandardnom prevedení do 95°C a 6bar.

Systém má široké využitie od jednoduchých prepojení až po veľké celky s mnohými odbočkami a T-kusmi. V hybridnom prevedení kombinácii s oceľovým predizolovaným systémom vieme realizovať aj siete v celých mestách.

Oblasti využitia

Plastové a oceľové predizolované potrubia sú prispôsobené na výstavbu tepelných sietí alebo 
pre transport termálnej vody.

Pri takýchto aplikáciách je dôležitá flexibilita a efektivita, ktorú poskytujú plastové predizolované potrubia.

Je možné obísť už položené inžinierske siete. Pri väčších dimenziách sa tepelné siete budujú v hybridnom prevedení, kde sú hlavné rozvody budované z oceľových preizolovaných tyčí, ktoré sa dopĺňajú efektívnymi plastovými predizolovanými potrubiami. NRG flex je synonymom pre plastové predizolované potrubia, určené pre diaľkové vykurovanie, rozvody termálnej vody, prepojenie kotolní i rozvody sanity.

VYKUROVANIE

Bezkanálové rozvody vykurovania pre dodávku tepla vhodné na rôznorodé aplikácie ako napr. prepoj objektov, rekonštrukcia existujúcich rozvodov, budovanie nových tepelných sietí.

TERMÁLNA VODA

PE-Xa plastové rúrky sú robustné a dobre odolávajú aj agresívnej a vysoko mineralizovanej termálnej vode, vlastnosti si zachovávajú aj pri zaťažení do 95°C a tlaku 6bar.

KOTOLNE

Efektívne využitie predizolovaných potrubí pri využití tepla z bioplynových staníc, pomáha výrazne zvýšiť efektivitu a návratnosť investície.

SANITA

Popri jednorúrkovom prevedení sú k dispozícii aj dvojrúrky s často používanými kombináciami prívodu a cirkulácie.

Kompletné riešenie spojov

Ponúka komplexné riešenie pre každé použitie – technika spojov od lisovaných a skrutkových spojov až po elektrotvarovky pre väčšie dimenzie ako aj široká paleta príslušenstva zabezpečia optimálne technické riešenie pre každý projekt.

nohavica

Nohavica

tkus

T-kus

spojka

Doizolovanie spoja

sachta

Šachta

fixacia-rura

Fixácia potrubia

stena-prechod

Prechod stenou

stena-prechod-sruby

Prechod stenou

Flexibilné predizolované potrubia

Flexibilný plastový predizolovaný potrubný systém NRG flex spája všetky výhody vlastností plastu a jeho jednoduchého spájania lisovanými spojmi alebo zváraním. Jedná sa o vysoko flexibilný, samokompenzovateľný systém, bez nutnosti kolienkovania a dilatačných smyčiek.

1 – PE-Xa médiová rúrka
2 – vysokoteplotne odolná adhezívna vrstva
3 – sieťka z aramidového vlákna
4 – vysokoteplotne odolná adhezívna vrstva s kyslíkovou bariérou
5 – ochranná vrstva rúrky pre médium
6 – polyuretánová izolácia
7 – LLD-PE plášť s difúznou bariérou

Potrubie
d/di/s (mm)
Vonkajší plášť
DA (mm)
Polomer ohybu
(m)
Strata U
(W/m K)
double
(2x) 32/27,0/2,5 *111 0,90 0,1850
(2x) 32/27,0/2,5 126 1,00 0,1570
(2x) 40/34,4/2,8 *126 1,00 0,2120
(2x) 40/34,4/2,8 142 1,10 0,1750
(2x) 50/40,4/3,6 162 1,20 0,1940
(2x) 63/50,5/4,0 182 1,30 0,2110
(2x) 75/60,3/4,6 202 1,40 0,2350
single
32/27,0/2,5 *76 0,70 0,1530
32/27,0/2,5 91 0,90 0,1260
40/34,4/2,8 *91 0,90 0,1600
40/34,4/2,8 111 0,90 0,1290
50/40,4/3,6 111 0,90 0,1610
63/50,5/4,0 126 1,00 0,1700
75/60,3/4,6 142 1,10 0,1830
90/72,0/6,0 162 1,20 0,1980
110/88,0/6,5 *162 1,20 0,2710
110/88,0/6,5 182 1,30 0,2190
125/102,4/6,8 *182 1,30 0,2820
125/102,4/6,8 202 1,40 0,2310
140/112,8/7,1 202 1,40 0,2740
160/129,0/7,5 225 1,60 0,2642
* na objednávku

NRG FibreFlex Pro

NRG FibreFlex Pro je revolučný systém, ktorý posúva možnosti flexibilného plastového predizolovaného potrubia do novej perspektívy.

Maximálne zaťaženie až 115 °C a 16 bar zabezpečuje, že potrubie NRG FibreFlex Pro je rovnocennou náhradou oceľových potrubných sietí s prevádzkovou teplotou okolo 100 °C.

 

Médionosná rúrka potrubia NRG FibreFlex Pro je vyrobená zo sieťovaného polyetylénu PE-Xa, so sieťkou z aramidového vlákna a EVOH oranžovou kyslíkovou bariérou. Adhézna vrstva spolu so sieťkou z aramidového vlákna zabezpečuje vyššiu odolnosť médionosnej rúrky, ktorá je takto schopná krátkodobo zniesť teplotu média až 115 °C pri tlaku 10/16 bar.

Plášť je tvorený extrudovaným, jemne zvlneným nízkohustotným polyetylénom LLD-PE.

Potrubie je izolované v polyuretánovej pene na báze cyklopentánu, ktorej tepelná vodivosť lambda dosahuje iba 0,0210 W/mK. Vďaka menšej hrúbke steny rúrky pre médium
je v potrubí viac izolácie a tým má nižšie tepelné straty ako potrubia s bežnou PE-Xa rúrkou pre médium. Okrem toho nižšia hrúbka steny robí toto potrubie výrazne flexibilnejším. Potrubie NRG FibreFlex Pro je inovatívne riešenie vhodné pre vysoké zaťaženie v tepelných sieťach s vyššou trvalou teplotou.

Certifikácie:
– v súlade s EN 15632-1,2: 2015
– podľa OFI CERT ZG 200-2 Class B

Maximálna teplota: 115 °C
Maximálny prevádzkový tlak: 10 bar (16 bar na vyžiadanie)
Tepelná izolácia: Polyuretánová pena na báze cyklopentánu
Tepelná vodivosť izolácie λ pri 50 °C: 0,0210 W/mK
Rúrka pre médium: PE-Xa so sieťkou z aramidového vlákna
Plášť: jemne zvlnený LLD-PE

1 – PE-Xa médiová rúrka
2 – vysokoteplotne odolná adhezívna vrstva
3 – sieťka z aramidového vlákna
4 – vysokoteplotne odolná adhezívna vrstva s kyslíkovou bariérou
5 – ochranná vrstva rúrky pre médium
6 – polyuretánová izolácia
7 – LLD-PE plášť

Potrubie
d/di/s (mm)
Vonkajší plášť
DA (mm)
Polomer ohybu
(m)
Strata U
(W/m K)
double
(2x) 25/20,6/2,2 91 0,90 0,1800
(2x) 25/20,6/2,2 111 0,90 0,1390
(2x) 32/27,0/2,5 111 0,90 0,1850
(2x) 32/27,0/2,5 126 1,00 0,1570
(2x) 40/34,4/2,8 126 1,00 0,2120
(2x) 40/34,4/2,8 142 1,10 0,1750
(2x) 50/40,4/3,6 162 1,20 0,1940
(2x) 63/50,5/4,0 182 1,30 0,2110
(2x) 75/60,3/4,6 202 1,40 0,2350
single
25/20,6/2,2 76 0,70 0,1190
25/20,6/2,2 91 0,90 0,1030
32/27,0/2,5 76 0,70 0,1530
32/27,0/2,5 91 0,90 0,1260
40/34,4/2,8 91 0,90 0,1600
40/34,4/2,8 111 0,90 0,1290
50/40,4/3,6 111 0,90 0,1610
63/50,5/4,0 126 1,00 0,1700
75/60,3/4,6 142 1,10 0,1830
90/72,0/6,0 162 1,20 0,1980
110/88,0/6,5 162 1,20 0,2710
110/88,0/6,5 182 1,30 0,2190
125/102,4/6,8 182 1,30 0,2820
125/102,4/6,8 202 1,40 0,2310
140/112,8/7,1 202 1,40 0,2740
160/129,0/7,5 225 1,60 0,2642

NRG FibreFlex

NRG FibreFlex je ideálne riešenie pre siete distribujúce teplú úžitkovú
vodu.

Dimenzie potrubia až do d160 umožňujú realizáciu aj rozsiahlych systémov zásobovania teplou vodou v mestách. Potrubie je taktiež vhodnou voľbou pre tepelné siete so zvýšeným zaťažením až do 95 °C a 10 bar.

 

Inovatívna rúrka pre médium PE-Xa so sieťkou z aramidového vlákna a žltou EVOH kyslíkovou bariérou zvláda zaťaženie až 95 °C a 10 bar. Potrubie je preto vhodnou voľbou pre siete s vyšším prevádzkovým tlakom, ako aj pre rozvody teplej vody.

 

Potrubie je izolované v polyuretánovej pene na báze cyklopentánu, ktorej tepelná vodivosť lambda dosahuje iba 0,0210 W/mK. Vďaka menšej hrúbke steny rúrky pre médium je v potrubí viac izolácie a tým má nižšie tepelné straty ako potrubia s bežnou PE-Xa rúrkou pre médium. Okrem toho nižšia hrúbka steny robí toto potrubie výrazne flexibilnejším.

 

Plášť potrubia je tvorený extrudovaným, jemne zvlneným nízkohustotným polyetylénom LLD-PE.

 

Certifikácie:

– v súlade s EN 15632-1,2: 2015

– podľa OFI CERT ZG 200-2 Class A

Maximálna teplota: 95 °C
Maximálny prevádzkový tlak: 10 bar
Tepelná izolácia: Polyuretánová pena na báze cyklopentánu
Tepelná vodivosť izolácie λ pri 50 °C: 0,0210 W/mK
Rúrka pre médium: PE-Xa so sieťkou z aramidového vlákna
Plášť: jemne zvlnený LLD-PE

1 – PE-Xa médiová rúrka
2 – kyslíková bariéra
3 – polyuretánová izolácia
4 – LLD-PE plášť

Potrubie
d/di/s (mm)
Vonkajší plášť
DA (mm)
Polomer ohybu
(m)
Strata U
(W/m K)
double
(2x) 25/20,4/2,3 91 0,90 0,1786
(2x) 25/20,4/2,3 111 0,90 0,1390
(2x) 32/26,2/2,9 111 0,90 0,1829
(2x) 32/26,2/2,9 126 1,00 0,1565
(2x) 40/32,6/3,7 126 1,00 0,2108
(2x) 40/32,6/3,7 142 1,10 0,1749
(2x) 50/40,8/4,6 162 1,20 0,1954
(2x) 50/40,8/4,6 182 1,30 0,1935
(2x) 63/51,4/5,8 182 1,30 0,2381
(2x) 63/51,4/5,8 202 1,40 0,1779
(2x) 75/61,4/6,8 202 1,40 0,2346
single
25/20,4/2,3 76 0,70 0,1142
25/20,4/2,3 91 0,90 0,0989
32/26,2/2,9 76 0,70 0,1442
32/26,2/2,9 91 0,90 0,1208
40/32,6/3,7 91 0,90 0,1510
40/32,6/3,7 111 0,90 0,1233
50/40,8/4,6 111 0,90 0,1551
50/40,8/4,6 126 1,00 0,1354
63/51,4/5,8 126 1,00 0,1767
63/51,4/5,8 142 1,10 0,1529
75/61,4/6,8 142 1,10 0,1908
75/61,4/6,8 162 1,20 0,1607
90/73,6/8,2 162 1,20 0,2057
90/73,6/8,2 182 1,30 0,1740
110/90,0/10,0 162 1,2 0,2957
110/90,0/10,0 182 1,3 0,2347
125/102,2/11,4 182 1,3 0,3026
125/102,2/11,4 202 1,4 0,2449

NRG HeatFlex

NRG HeatFlex je optimálne riešenie plastového predizolovaného potrubia so štandardnou rúrkou pre médium PE-Xa v prevedení SDR 11 alebo SDR 7,4.

Maximálne zaťaženie je 95 °C a 6 resp. 10 bar. Predstavuje rokmi overené riešenie.

 

Potrubie NRG HeatFlex je vybavené zosieťovanou PE-Xa SDR 11 médiovou rúrkou s maximálnym prevádzkovým tlakom 6 barov pri nepretržitej prevádzkovej teplote 80 °C (profil aplikačnej teploty podľa EN 15632-2: 2015).

 

Ochranná vrstva EVOH pre rúrku pre médium zabraňuje prenikaniu kyslíka do vykurovacej siete.

 

Vysoko účinná izolácia z polyuretánovej peny na báze cyklopentánu poskytuje vynikajúcu hodnotu tepelnej vodivosti iba 0,0210 W/mK. Poskytuje optimálne tepelné straty pre bežné aplikácie.

 

Na prispôsobenie sa rôznym požiadavkám na tepelnú stratu potrubnej siete sú k dispozícii rúrky NRG HeatFlex s rôznymi možnosťami hrúbky izolácie, ktoré vyhovujú požadovanej špecifikácii výkonu.

 

Certifikácie:

– v súlade s EN 15632-1,2: 2015

– podľa OFI CERT ZG 200-1

Maximálna teplota: 95 °C
Maximálny prevádzkový tlak: 6 bar
Tepelná izolácia: Polyuretánová pena na báze cyklopentánu
Tepelná vodivosť izolácie λ pri 50 °C: 0,0210 W/mK
Rúrka pre médium: PE-Xa
Plášť: jemne zvlnený LLD-PE

1 – rúrka pre médium PE-Xa
2 – kyslíková bariéra
3 – označenie jednej rúrky
4 – izolácia PUR
5 – izolácia XPE zvarená za tepla – pozdĺžna uzávera proti vode
6 – hliníková fólia pre lepšiu odolnosť
7 – paralelne zvlnený HDPE plášť

Potrubie
d/di/s (mm)
Vonkajší plášť
DA (mm)
Polomer ohybu
(m)
Strata U
(W/m K)
double
(2x) 20/16,2/1,9 125 0,50 0,1286
(2x) 25/20,4/2,3 125 0,50 0,1577
(2x) 25/20,4/2,3 145 0,60 0,1320
(2x) 32/26,2/2,9 145 0,60 0,1681
(2x) 32/26,2/2,9 175 0,80 0,1372
(2x) 40/32,6/3,7 175 0,80 0,1726
(2x) 40/32,6/3,7 200 1,00 0,1444
(2x) 50/40,8/4,6 200 1,10 0,1851
(2x) 50/40,8/4,6 240 1,20 0,1477
(2x) 63/51,4/5,8 200 1,20 0,2517
(2x) 63/51,4/5,8 240 1,30 0,1873
(2x) 75/61,4/6,8 240 1,40 0,2527
single
25/20,4/2,3 125 0,40 0,0899
32/26,2/2,9 125 0,50 0,1072
40/32,6/3,7 145 0,50 0,1120
50/40,8/4,6 145 0,60 0,1368
63/51,4/5,8 175 0,70 0,1436
63/51,4/5,8 200 0,80 0,1236
75/61,4/6,8 175 0,80 0,1756
75/61,4/6,8 200 0,90 0,1466
90/73,6/8,2 200 1,00 0,1820
90/73,6/8,2 240 1,10 0,1457
110/90,0/10,0 200 1,10 0,2477
110/90,0/10,0 240 1,20 0,1853
125/102,2/11,4 240 1,30 0,2237
160/130,8/14,6 250 *12 tyč 0,2816

NRG AustroPUR

Už od roku 2010 originálne riešenie, ktoré sa skladá z doplňujúcich sa flexibilných súčastí polyuretánovej a polyetylénovej izolácie a paralelne zvlneného plášťa.

Táto unikátna kombinácia spája vynikajúce izolačné vlastnosti a poskytuje najlepšiu flexibilitu pre PUR izolované systémy na trhu.

 

Médionosná rúrka je tvorená zosieťovaným polyetylénom PE-Xa s červenou EVOH kyslíkovou bariérou. Rúrka v prevedení SDR 11 je schopná krátkodobo zniesť teplotu 95 °C pri tlaku 6 bar, vyhotovenie SDR 7,4 je využívané pre zaťaženie do 95 °C a 10 bar.

 

Kombinácia vynikajúcich izolačných vlastností polyuretánovej peny (PUR), ktorou sú izolované PE-Xa rúrky pre médium, spolu s vrstvou veľmi flexibilnej sieťovanej polyetylénovej izolácie (XPE) a robustným rebrovaním vonkajšej chráničky, dávajú tomuto systému jedinečnú flexibilitu. Vďaka tejto unikátnej kombinácii izolačných vrstiev je potrubie NRG AustroPUR flexibilné aj pri nižších teplotách, s minimálnymi tepelnými stratami a certifikátom na pozdĺžnu uzáveru proti vode.

 

Väčšie hrúbky izolácie zaručujú minimálne tepelné straty a tým maximálnu hospodárnosť realizovaných rozvodov tepla. Pri bežných prevádzkových podmienkach zaručujú teplotnú stratu maximálne 1 °C/km.

 

Polomery ohybu potrubia sú vďaka skladbe izolácií a vonkajšieho rebrovania extrémne nízke a ľahko sa na stavbe dajú dosiahnuť. Takto je možné trasu prispôsobiť aj v zastavaných územiach a obísť prekážky vo výkope, či realizovať domové prípojky bez použitia kolena.

 

Certifikácie:

– v súlade s EN 15632: 2015

– pozdĺžna uzávera proti vode

Maximálna teplota: 95 °C
Maximálny prevádzkový tlak: 6 bar
Tepelná izolácia: Polyuretánová pena na báze cyklopentánu s vrstvou PE-X izolácie
Tepelná vodivosť izolácie λ pri 50 °C: 0,0219 W/mK
Rúrka pre médium: PE-Xa
Plášť: paralelne zvlnený HDPE

Kontaktujte nás

T +421 2 38 100 996 | M +421 907 893 202 | info@nrgflex.sk

T +421 2 38 100 996
M +421 907 893 202
info@nrgflex.sk