Hybridné riešenie

Hybridné siete posúvajú rekonštrukcie a budovanie tepelných sietí nielen v zastavanom území do úplne novej perspektívy.

Nahradením oceľových potrubí flexibilným systémom z plastu, ušetríte!

POČET SPOJOV

83

64 namiesto 376

TEPELNÁ STRATA

29

Strata 15 180 W
namiesto 21 317 W

MONTÁŽ

22

7 dní namiesto 29 dní

Hybridné riešenie

Hybridné siete posúvajú rekonštrukcie a budovanie tepelných sietí nielen v zastavanom území do úplne novej perspektívy.

Nahradením oceľových potrubí flexibilným systémom z plastu, ušetríte!

POČET SPOJOV

30

64 namiesto 376

TEPELNÁ STRATA

29

Strata 15 180 W
namiesto 21 317 W

MONTÁŽ

22

7 dní namiesto 29 dní

Výhody hybridného riešenia

Hybridné siete posúvajú rekonštrukcie a budovanie tepelných sietí nielen v zastavanom území do úplne novej perspektívy.

Dimenzie pod DN125 je možné bez problémov nahradiť plastovými flexibilnými potrubiami a získať tým výhody pri realizácii a hlavne dlhodobé úspory pri prevádzke. Znížením tepelných strát v systéme okrem toho šetríme aj životné prostredie, palivo a CO2.

Naša filozofia a riešenie je v maximálnej miere používať efektívne flexibilné riešenia, ktoré sú plne kompatibilné s robustnými riešeniami veľkých predizolovaných rozvodov v tyčiach s oceľovou rúrkou pre médium. Jedná sa o plne kompatibilný a vyladený systém, so systémovým riešením pre každú situáciu a typ spoja. Hľadáme optimálne riešenie z pohľadu rýchlosti realizácie a zníženia zaťaženia pri budovaní či rekonštruovaní tepelnej siete. Snažíme sa o minimalizáciu prevádzkových nákladov počas doby životnosti, ktorá je predpokladaná na minimálne 30 až 50 rokov v závislosti od prevádzkových parametrov. Porovnanie hybridného riešenia tepelnej siete so štandardným riešením prináša jasné výhody:

Ohyby bez kolena

Vynechanie kompenzátora

Obchádzanie prekážky

Plynulý prechod

Redukcia počtu spojov

= 64 namiesto 376 t.j. – 83%
Plastové flexibilné predizolované potrubia sú dodávané v dĺžkach 80-770 m, oceľové tyče sú štandardne 6 alebo 12 m. Počítame s tým, že pri plaste je minimálne 8x menej spojov a ďalšie spoje sa ušetria absenciou kolien, ktorých je pri flexibilnom riešení vďaka malým polomerom ohybu potrubia úplne minimum.

Minimalizácia tepelných strát

= 15 180 W namiesto 21 317 W t.j. -29%
Pri flexibilných potrubiach je možné využiť aj dvojrúrkové riešenie, ktoré dokáže ešte výraznejšie optimalizovať tepelné straty. Lambda flexibilných potrubí je nižšia ako pri oceľových potrubiach. Keďže plast je tepelný izolant a oceľ tepelný vodič, plastová médiová rúrka má v prípade prúdenia horúcej tekutiny výrazne nižšiu vonkajšiu povrchovú teplotu, než rúrka oceľová. Izolácia PUR je tak vystavená nižším teplotám a celková tepelná strata plastového predizolovaného potrubia je preto v porovnaní s oceľovým predizolovaným potrubím nižšia, a to aj v prípade použitia rovnakej hrúbky izolácie.

Výrazné zrýchlenie montáže

= 7 dní namiesto 29 dní
Redukciou množstva spojov sa výrazne skracuje doba montáže, pri zapojení rovnakého množstva montážnikov je rýchlosť montáže zvyčajne viac ako 4 krát rýchlejšia. Okrem množstva spojov, nie je nutné pri flexibilnom riešení ani počítať s pevnými bodmi, kompenzátormi, dilatačnými vankúšmi a obchádzať prípadné prekážky kolenami, ale ohybom potrubia bez ďalších spojov.

Kontaktujte nás

T +421 2 38 100 996 | M +421 907 893 202 | info@nrgflex.sk

T +421 2 38 100 996
M +421 907 893 202
info@nrgflex.sk