Oceľové predizolované
potrubia

Jedná sa o predizolovaný systém, dodávaný v dimenziách od DN 20 do DN 800, v dĺžkach 6m a 12m , použiteľný do teploty +148+-2°C a tlaku 25 bar. Precízne zvolená kombinácia vstupných materiálov dáva systému predizolovaných potrubí NRG PREMIO výnimočné vlastnosti a vďaka zlepšeniam, ktoré vyplynuli z dlhoročných skúseností, aj pridanú hodnotu.

Systém má široké využitie od jednoduchých teplovodných a horúcovodných prípojok až po veľké prímárne a sekundárne siete v mestách a priemyselných areáloch.

Oceľové predizolované
potrubia NRG PREMIO

Jedná sa o predizolovaný systém, dodávaný v dimenziách od DN 20 do DN 800, v dĺžkach 6m a 12m , použiteľný do teploty +148+-2°C a tlaku 25 bar. Precízne zvolená kombinácia vstupných materiálov dáva systému predizolovaných potrubí NRG PREMIO výnimočné vlastnosti a vďaka zlepšeniam, ktoré vyplynuli z dlhoročných skúseností, aj pridanú hodnotu.

Systém má široké využitie od jednoduchých teplovodných a horúcovodných prípojok až po veľké prímárne a sekundárne siete v mestách a priemyselných areáloch.

Oblasti využitia

Systém má široké využitie od jednoduchých teplovodných a horúcovodných prípojok až po veľké prímárne a sekundárne siete v mestách a priemyselných areáloch. Primárne a sekundárne rozvody tepla, bezkanálové teplovody, spiro potrubie, teplárne, dodávatelia tepla, priemyselné areály, dopojenie bioplynových staníc, obnoviteľné zdroje energií / štiepka / slama / bioplynové stanice

VYKUROVANIE

Bezkanálové rozvody vykurovania pre dodávku tepla vhodné na rôznorodé aplikácie ako napr. prepoj objektov, rekonštrukcia existujúcich rozvodov, budovanie nových tepelných sietí.

TEPLÁ A TERMÁLNA VODA

V prípade potreby je možné zaizolovať akékoľvek potrubia, môže sa jednať o PPR potrubia pre teplú vodu, prípadne sklolaminátové potrubia pre veľké dimenzie termálnych rozvodov. Na každé riešenie je možné technické riešenie.

KOTOLNE

Efektívne využitie predizolovaných potrubí pri využití tepla z bioplynových staníc, pomáha výrazne zvýšiť efektivitu a návratnosť investície.

HORÚCOVODY

Oceľové predizolované potrubia je možné použiť aj na horúcovodné a primárne rozvody tepla. Odolávajú vyšším tlakom a teplotám až do 150C a 25bar. V prípade potreby sú k dispozícii potrubia aj na vyššie teplotné zaťaženie.

Kompletné riešenie spojov

Široká paleta príslušenstva zabezpečí optimálne technické riešenie pre každý projekt.

koleno-standart

Koleno štandart

redukcie

Redukcie

predizolovany-ventil

Predizolovaný ventil

t-kus

T-kus

priamy-kus

Priamy kus

stena-prechod

Prechod stenou

Oceľové predizolované potrubia
na vykurovanie

Taliansky výrobca oceľových predizolovaných potrubí ECOLINE s viac ako 35 ročnými skúsenosťami má za sebou milióny vyrobených metrov a k nim viac ako milión kusov príslušenstva. Projekty realizované od roku 1980 sú dodnes v prevádzke, a sú zárukou vysokej kvality dodávaných výrobkov.

1 – oceľová rúra pre médium
2 – monitorovacie vodiče
3 – izolácia polyuretánová pena
4 – vonkajší plášť HDPE

Séria 1 Séria 2 Séria 3
Potrubie
DN/da/s (mm)
Vonkajší plášť
DA (mm)
Vonkajší plášť
DA (mm)
Vonkajší plášť
DA (mm)
20/26,9/2,0* 90 110 125
25/33,7/2,3* 90 110 125
32/42,4/2,6* 110 125 140
40/48,3/2,6* 110 125 140
50/60,3/2,9* 125 140 160
65/76,1/2,9* 140 160 180
80/88,9/3,2* 160 180 200
100/114,3/3,6* 200 225 250
125/139,7/3,6* 225 250 280
150/168,3/4,0* 250 280 315
200/219,1/4,5* 315 355 400
250/273,0/5,0 400 450 500
300/323,9/5,6 450 500 560
350/355,6/5,6 500 560 630
400/406,4/6,3 560 630 710
450/457,0/6,3 630 710 800
500/508,0/6,3 710 800 900
600/610,0/7,1 800 900 1000
700/711,0/8,0 900 1000 1100
800/813,0/8,8 1000 1100 1200

* dimenzie do DN200 sú dostupné na vyžiadanie aj v dvoj-rúrkovom prevedení

NRG PREMIO

Výrobca oceľových predizolovaných potrubí NRG PREMIO s viac ako 35 ročnými skúsenosťami má za sebou milióny vyrobených metrov.

NRG PREMIO je desiatky rokov overená koncepcia oceľových predizolovaných potrubí, štandardne s oceľovou pozdĺžne zváranou rúrkou pre médium a polyuretánovou izoláciou na báze cyklopentánu. Maximálne zaťaženie je do 148 °C a 25 bar. Predstavuje tak ideálne riešenie pre horúcovody a väčšie dimenzie.

 

Potrubie NRG PREMIO môže mať rôzne médiové rúrky. Štandardne sa používajú pozdĺžne zvárané alebo bezošvé oceľové rúrky, ale aj akékoľvek iné materiály, či už PPR, sklolaminát a iné…

 

Plášťová rúrka z HDPE je ošetrená korónovým výbojom pre lepšiu súdržnosť systému. Plášť potrubia môže byť taktiež tvorený oceľovým pozinkovaným plechom, prípadne iným materiálom (prevedenie SPIRO), čím sa zabezpečí vyššia mechanická odolnosť a UV stabilita. Potrubie SPIRO je vhodné pre nadzemné rozvody.

 

Vysoko účinná izolácia z polyuretánovej peny na báze cyklopentánu poskytuje sumárne výborné tepelné straty s hodnotou tepelnej vodivosti nižšou ako 0,027 W/mK. Výšku tepelných strát je možné ovplyvniť voľbou hrúbky izolácie v sérii 1, 2 alebo 3. Pre ešte väčšiu efektivitu prenosu tepla je možná dodávka oceľových potrubí a príslušenstva v double prevedení, teda s dvomi médionosnými rúrkami v spoločnej izolácii. Dvojrúrky je možné využiť až do dimenzie 2x DN200.

 

K dispozícii NRG PREMIO para je klzné prevedenie pre najvyššie
teploty pre hospodárny transport pary. Maximálne zaťaženie
je do 300 °C a 25 bar.

 

Certifikácie:
– v súlade s normou EN 253
– väčšina dodávateľov certifikát EURO HEAT&POWER

Maximálna teplota: 145 °C
Maximálny prevádzkový tlak: 25 bar
Tepelná izolácia: Tvrdá polyuretanová pena (PUR) s cyklopentánom
Tepelná vodivosť izolácie λ pri 50 °C: ≤ 0,027 W/mK
Rúrka pre médium: oceľ
Plášť: HDPE plášťová rúrka upravená korónovým výbojom

1 – oceľová rúra pre médium
2 – monitorovacie vodiče
3 – minerálna vlna
4 – izolácia polyuretánová pena
5 – vonkajší plášť HDPE

Dostupné dimenzie médiových rúr: DN20 až DN500
Teplotné rady: 180, 210, 240, 270 a 300 °C
Vonkajší plášť: podľa dimenzie a teplotného radu

Potrubie NRG Premio Para je navrhované na konkrétny projekt podľa požiadaviek zákazníka, od čoho sa odvíja dimenzia a teplotný rad predizolovaného potrubia.

NRG PREMIO para

NRG PREMIO para je klzné prevedenie pre najvyššie teploty pre hospodárny transport pary.

Štandardné vyhotovenie je s oceľovou pozdĺžne zváranou rúrkou pre médium a kombináciou izolácie z minerálnej vlny a polyuretánovej peny na báze cyklopentánu. Maximálne zaťaženie je do 300 °C a 25 bar.

 

Médiová rúrka pre potrubie NRG PREMIO para sa vyrába z ocele, ktorá môže byť v štandardnom – pozdĺžne zváranom, alebo bezošvom prevedení, prípadne z nereze.

 

Izolácia médionosnej rúrky je zložená z vrstvy minerálnej vlny a polyuretánovej peny. Vinuté puzdro z minerálnej vlny sa vyznačuje svojou vysokou pevnosťou, teplotnou odolnosťou a tvarovou stálosťou. Výšku tepelných strát a maximálnu teplotnú zaťažiteľnosť potrubia NRG PREMIO para je možné ovplyvniť voľbou hrúbky izolácie. Potrubie NRG PREMIO para sa vyrába v radách s maximálnym teplotným zaťažením do 180, 210, 240, 270 a 300 °C.

 

Plášťová rúrka z HDPE je ošetrená korónovým výbojom pre lepšiu súdržnosť systému. Plášť potrubia môže byť taktiež tvorený oceľovým pozinkovaným plechom, prípadne iným materiálom (prevedenie SPIRO), čím sa zabezpečí vyššia mechanická odolnosť a UV stabilita. Potrubie SPIRO je vhodné pre nadzemné rozvody.

Maximálna teplota: do 300 °C
Maximálny prevádzkový tlak: 25 bar
Tepelná izolácia: Vinuté puzdro z minerálnej vlny a polyuretánová pena na báze cyklopentánu
Tepelná vodivosť izolácie λ pri 50 °C: ≤ 0,027 W/mK
Rúrka pre médium: oceľ P235GH pozdĺžne zváraná alebo bezošvá; prípadne iné na vyžiadanie
Plášť: HDPE plášťová rúrka upravená korónovým výbojom alebo SPIRO prevedenie

1 – oceľová rúra pre médium
2 – monitorovacie vodiče
3 – izolácia polyuretánová pena
4 – vonkajší plášť HDPE

Základné farby plášťa: čierna, sivá, modrá, zelená (iné na vyžiadanie).

NRG RADPOL
UV PROTECT

RADPOL vyvinul jedinečné riešenie, ktorým je kompletný systém predizolovaných potrubí UV PROTECT COLOR. Je odpoveďou na výzvy spojené s používaním klasického potrubia s plášťom z plechu SPIRO a ich estetikou v mestských častiach.

Tento predizolovaný potrubný systém je odolný voči pôsobeniu UV žiarenia, atmosférickým podmienkam a chemickým latkám. NRG RADPOL UV PROTECT je možné vyrobiť v akejkoľvek farbe z palety farieb RAL.

 

Potrubia UV PROTECT COLOR majú plášť zo špeciálne upraveného HDPE odolného voči UV žiareniu, a tiež proti mechanickému poškodeniu, pôsobeniu chemických látok, zmenám okolitých teplôt. Zabezpečujú plnú tesnosť po dobu najmenej 30 rokov prevádzky.

 

RADPOL vyrába kompletný systém predizolovaných potrubí v plnom rozsahu priemerov do DA 1000 mm (spojky do DA 710). Prvky potrubného systému UV PROTECT COLOR v rozsahu priemerov plášťa do DA 1000 mm je možné objednať tiež s inovatívnou difúznou bariérou RADPOL vyrobenou na báze EVOH.

 

Certifikácie:
– európska certifikácia EURO HEAT & POWER
– certifikácia výrobného závodu EN ISO 9001

Maximálna teplota: 145 °C
Maximálny prevádzkový tlak: 25 bar
Tepelná izolácia: Tvrdá polyuretanová pena (PUR) s cyklopentánom
Tepelná vodivosť izolácie λ pri 50 °C: ≤ 0,027 W/mK
Rúrka pre médium: oceľ
Plášť: HDPE UV-stabilná plášťová rúrka upravená korónovým výbojom

1 – oceľová rúra pre médium
2 – monitorovacie vodiče
3 – izolácia polyuretánová pena
4 – vnútorná vrstva HDPE
5 – stredná vrstva EVOH
6 – vonkajšia vrstva HDPE

Certifikácie:
– európska certifikácia EURO HEAT & POWER, ISOQAR CEE
– certifikácia výrobného závodu: EN ISO 9001, EN ISO 14001, BS OHSAS 18001

Certifikované laboratórne testy:
– EN-253 pre predizolované systémy a plášťovú HDPE chráničku s integrovanou antidifúznou bariérou.
– EN-489 pre HDPE doizolovania s intergrovanou antidifúznou bariérou (pieskový test na 1000 cyklov).
– EN-448 pre predizolované tvarovky s integrovanou antidifúznou bariérou v plášťovej rúrke

NRG RADPOL
antidifúzny systém

Inovatívna technológia firmy RADPOL spočívajúca vo výrobe difúznej bariéry z materiálu na báze EVOH a jej umiestnením v plášti ochrannej rúrky umožnila vytvoriť novú generáciu potrubí s difúznou bariérou a zrealizovať komplexný antidifúzny systém pre teplárenstvo.

Difúzna EVOH bariéra je nedeliteľnou súčasťou plášťovej izolácie. Kompletným antidufúznym systémom predizolovaného potrubia sa rozumie, že všetky komponenty predizolovaného potrubia t. j. rovné rúrky, spojky, T-kusy, kolená a radiálne zosieťované spojky majú zhodnú EVOH difúznu bariéru.

 

Tvrdá polyuretanová pena (PUR) sa vyrába chemickou reakciou polyolu s izokyanátom (MDI), ako nadúvadlo sa používa cyklopentán. PUR pena je bezfreónová a splňuje prísne európske normy EN 253.

 

Kompletne certifikovaný systém s extrudovanou antidifúznou bariérou v plášťovej izolácii, vytvorený v 3 vrstvovej technológii HDPE – EVOH – HDPE tak, aby ho bolo možné spracovať na stavbe bez straty antidifúznych vlastností.

Maximálna teplota: 145 °C
Maximálny prevádzkový tlak: 25 bar
Tepelná izolácia: Tvrdá polyuretanová pena (PUR)
Tepelná vodivosť izolácie λ pri 50 °C: ≤ 0,027 W/mK
Rúrka pre médium: oceľ
Plášť: viacvrstvová HDPE plášťová rúrkou s EVOH difúznou bariérou

Antidifúzny systém

 

Kompletný predizolovaný potrubný systém s difúznou bariérou je v súčasnosti pre oceľové potrubia najlepším riešením pre efektívny prenos tepla. Spoločnosť RADPOL ponúka jedinečné riešenie: kompletný predizolovaný potrubný systém s difúznou bariérou, ktorý zahŕňa priame potrubia, T-kusy, kolená, doizolovania a predizolované armatúry. Vďaka tomuto riešeniu je zníženie strát v prenose tepla v porovnaní s bežnými oceľovými potrubiami až 15 % v období prvých desať rokov, 18,5 % po dvadsiatich rokoch a 20 % po tridsiatich rokoch prevádzky teplovodu.

 

Kyslík môže pri prenikaní do štruktúry predizolovaných oceľových potrubí pôsobiť ako agresívny plyn. Pôsobí korozívne na oceľovú rúrku a oslabuje polyuretán, čo negatívne ovplyvňuje jeho izolačné vlastnosti. V póroch polyuretánu sa nachádza cyklopentán, ktorý je dôležité udržať v izolácií, aby sme zabezpečili trvalé a nemenné izolačné vlastnosti. Použitie difúznej bariéry od RADPOL-u výrazne zvyšuje spojitosť konštrukcie a zaisťuje dlhodobú ochranu proti degradácii izolácie, vďaka čomu je následkom vyššia energetická účinnosť teplovodu a udržanie súčiniteľa tepelnej vodivosti na rovnakej úrovni.

Prednosti antidifúzneho systému RADPOL

 

• predĺženie životnosti teplárenských sietí zastavením degradácie izolačnej vrstvy,
• prakticky konštantná kvalita tepelnej izolácie po celú dobu prevádzky teplárenskej sústavy,
• výrazné zníženie strát v procese prenosu tepla, čo má za následok menšie množstvo energie potrebné pre výrobu tepla a zníženie emisií CO₂ do atmosféry (zníženie skleníkového efektu),
• možnosť dodávať teplo s dobrými parametrami na väčšie vzdialenosti,
• jeden technologický štandard pre každú časť teplovodu (rúrky, tvarovky a doizolovania),
• dodržanie vysokých záťažových parametrov potrubných systémov v šmyku (v axiálnom a tangenciálnom smere).
• Antidifúzny systém RADPOL, ktorý je aktuálne k dispozícii do priemeru vonkajšieho plášťa DA1000 (spojky do DA710).

 

Dopĺňa kompletný sortiment predizolovaných potrubí:
• predizolované rúry v dĺžke do 16 m a priemeru až do DN 1000,
• radiačne zosieťované teplom zmrštiteľné doizolovania o priemere do DA 710,
• predizolované tvarovky (kolená, T-kusy, uzávery a iné) v celom rozsahu.

 

Vďaka použitiu difúznej bariéry v predizolovanom potrubí sa predlžuje jeho životnosť, ktorá rozhodne prekračuje 30 rokov uvedených v norme PN EN-253 (môže to byť aj 50 rokov po vylúčení dôvodov uvedených v článku).

Monitorovací systém

Pre dlhodobú spoľahlivosť a životnosť systému sú v potrubiach zabudované monitorovacie vodiče. Monitorovací systém dokáže včas identifikovať poškodenie vonkajšieho plášťa alebo prípadnú netesnosť systému v spojoch.
Životnosť systému je pri riadnej prevádzke minimálne 30 až 50 rokov.

Monitorovací systém

Pre dlhodobú spoľahlivosť a životnosť systému sú v potrubiach zabudované monitorovacie vodiče. Monitorovací systém dokáže včas identifikovať poškodenie vonkajšieho plášťa alebo prípadnú netesnosť systému v spojoch.
Životnosť systému je pri riadnej prevádzke minimálne 30 až 50 rokov.

  • Title 1
  • Title 2
  • Title 3

Kontaktujte nás

T +421 2 38 100 996 | M +421 907 893 202 | info@nrgflex.sk

T +421 2 38 100 996
M +421 907 893 202
info@nrgflex.sk