Oceľové predizolované
potrubia

Jedná sa o predizolovaný systém, dodávaný v dimenziách od DN 20 do DN 800, v dĺžkach 6m a 12m , použiteľný do teploty +148+-2°C a tlaku 25 bar. Precízne zvolená kombinácia vstupných materiálov dáva systému predizolovaných potrubí NRG PREMIO výnimočné vlastnosti a vďaka zlepšeniam, ktoré vyplynuli z dlhoročných skúseností, aj pridanú hodnotu.

Systém má široké využitie od jednoduchých teplovodných a horúcovodných prípojok až po veľké prímárne a sekundárne siete v mestách a priemyselných areáloch.

Oceľové predizolované
potrubia NRG PREMIO

Jedná sa o predizolovaný systém, dodávaný v dimenziách od DN 20 do DN 800, v dĺžkach 6m a 12m , použiteľný do teploty +148+-2°C a tlaku 25 bar. Precízne zvolená kombinácia vstupných materiálov dáva systému predizolovaných potrubí NRG PREMIO výnimočné vlastnosti a vďaka zlepšeniam, ktoré vyplynuli z dlhoročných skúseností, aj pridanú hodnotu.

Systém má široké využitie od jednoduchých teplovodných a horúcovodných prípojok až po veľké prímárne a sekundárne siete v mestách a priemyselných areáloch.

Oblasti využitia

Systém má široké využitie od jednoduchých teplovodných a horúcovodných prípojok až po veľké prímárne a sekundárne siete v mestách a priemyselných areáloch. Primárne a sekundárne rozvody tepla, bezkanálové teplovody, spiro potrubie, teplárne, dodávatelia tepla, priemyselné areály, dopojenie bioplynových staníc, obnoviteľné zdroje energií / štiepka / slama / bioplynové stanice

VYKUROVANIE

Bezkanálové rozvody vykurovania pre dodávku tepla vhodné na rôznorodé aplikácie ako napr. prepoj objektov, rekonštrukcia existujúcich rozvodov, budovanie nových tepelných sietí.

TEPLÁ A TERMÁLNA VODA

V prípade potreby je možné zaizolovať akékoľvek potrubia, môže sa jednať o PPR potrubia pre teplú vodu, prípadne sklolaminátové potrubia pre veľké dimenzie termálnych rozvodov. Na každé riešenie je možné technické riešenie.

KOTOLNE

Efektívne využitie predizolovaných potrubí pri využití tepla z bioplynových staníc, pomáha výrazne zvýšiť efektivitu a návratnosť investície.

HORÚCOVODY

Oceľové predizolované potrubia je možné použiť aj na horúcovodné a primárne rozvody tepla. Odolávajú vyšším tlakom a teplotám až do 150C a 25bar. V prípade potreby sú k dispozícii potrubia aj na vyššie teplotné zaťaženie.

Kompletné riešenie spojov

Široká paleta príslušenstva zabezpečí optimálne technické riešenie pre každý projekt.

koleno-standart

Koleno štandart

redukcie

Redukcie

predizolovany-ventil

Predizolovaný ventil

t-kus

T-kus

priamy-kus

Priamy kus

stena-prechod

Prechod stenou

Oceľové predizolované potrubia
na vykurovanie

Taliansky výrobca oceľových predizolovaných potrubí ECOLINE s viac ako 35 ročnými skúsenosťami má za sebou milióny vyrobených metrov a k nim viac ako milión kusov príslušenstva. Projekty realizované od roku 1980 sú dodnes v prevádzke, a sú zárukou vysokej kvality dodávaných výrobkov.

1 – oceľová rúra pre médium
2 – monitorovacie vodiče
3 – izolácia polyuretánová pena
4 – vonkajší plášť HDPE

Séria 1 Séria 2 Séria 3
Potrubie
DN/da/s (mm)
Vonkajší plášť
DA (mm)
Vonkajší plášť
DA (mm)
Vonkajší plášť
DA (mm)
20/26,9/2,0* 90 110 125
25/33,7/2,3* 90 110 125
32/42,4/2,6* 110 125 140
40/48,3/2,6* 110 125 140
50/60,3/2,9* 125 140 160
65/76,1/2,9* 140 160 180
80/88,9/3,2* 160 180 200
100/114,3/3,6* 200 225 250
125/139,7/3,6* 225 250 280
150/168,3/4,0* 250 280 315
200/219,1/4,5* 315 355 400
250/273,0/5,0 400 450 500
300/323,9/5,6 450 500 560
350/355,6/5,6 500 560 630
400/406,4/6,3 560 630 710
450/457,0/6,3 630 710 800
500/508,0/6,3 710 800 900
600/610,0/7,1 800 900 1000
700/711,0/8,0 900 1000 1100
800/813,0/8,8 1000 1100 1200

* dimenzie do DN200 sú dostupné na vyžiadanie aj v dvoj-rúrkovom prevedení

NRG PREMIO

Výrobca oceľových predizolovaných potrubí NRG PREMIO s viac ako 35 ročnými skúsenosťami má za sebou milióny vyrobených metrov.

NRG PREMIO je desiatky rokov overená koncepcia oceľových predizolovaných potrubí, štandardne s oceľovou pozdĺžne zváranou rúrkou pre médium a polyuretánovou izoláciou na báze cyklopentánu. Maximálne zaťaženie je do 148 °C a 25 bar. Predstavuje tak ideálne riešenie pre horúcovody a väčšie dimenzie.

 

Potrubie NRG PREMIO môže mať rôzne médiové rúrky. Štandardne sa používajú pozdĺžne zvárané alebo bezošvé oceľové rúrky, ale aj akékoľvek iné materiály, či už PPR, sklolaminát a iné…

 

Plášťová rúrka z HDPE je ošetrená korónovým výbojom pre lepšiu súdržnosť systému. Plášť potrubia môže byť taktiež tvorený oceľovým pozinkovaným plechom, prípadne iným materiálom (prevedenie SPIRO), čím sa zabezpečí vyššia mechanická odolnosť a UV stabilita. Potrubie SPIRO je vhodné pre nadzemné rozvody.

 

Vysoko účinná izolácia z polyuretánovej peny na báze cyklopentánu poskytuje sumárne výborné tepelné straty s hodnotou tepelnej vodivosti nižšou ako 0,027 W/mK. Výšku tepelných strát je možné ovplyvniť voľbou hrúbky izolácie v sérii 1, 2 alebo 3. Pre ešte väčšiu efektivitu prenosu tepla je možná dodávka oceľových potrubí a príslušenstva v double prevedení, teda s dvomi médionosnými rúrkami v spoločnej izolácii. Dvojrúrky je možné využiť až do dimenzie 2x DN200.

 

K dispozícii NRG PREMIO para je klzné prevedenie pre najvyššie
teploty pre hospodárny transport pary. Maximálne zaťaženie
je do 300 °C a 25 bar.

 

Certifikácie:
– v súlade s normou EN 253
– väčšina dodávateľov certifikát EURO HEAT&POWER

Maximálna teplota: 145 °C
Maximálny prevádzkový tlak: 25 bar
Tepelná izolácia: Tvrdá polyuretanová pena (PUR) s cyklopentánom
Tepelná vodivosť izolácie λ pri 50 °C: ≤ 0,027 W/mK
Rúrka pre médium: oceľ
Plášť: HDPE plášťová rúrka upravená korónovým výbojom

1 – oceľová rúra pre médium
2 – monitorovacie vodiče
3 – minerálna vlna
4 – izolácia polyuretánová pena
5 – vonkajší plášť HDPE

Dostupné dimenzie médiových rúr: DN20 až DN500
Teplotné rady: 180, 210, 240, 270 a 300 °C
Vonkajší plášť: podľa dimenzie a teplotného radu

Potrubie NRG Premio Para je navrhované na konkrétny projekt podľa požiadaviek zákazníka, od čoho sa odvíja dimenzia a teplotný rad predizolovaného potrubia.

NRG PREMIO para

NRG PREMIO para je klzné prevedenie pre najvyššie teploty pre hospodárny transport pary.

Štandardné vyhotovenie je s oceľovou pozdĺžne zváranou rúrkou pre médium a kombináciou izolácie z minerálnej vlny a polyuretánovej peny na báze cyklopentánu. Maximálne zaťaženie je do 300 °C a 25 bar.

 

Médiová rúrka pre potrubie NRG PREMIO para sa vyrába z ocele, ktorá môže byť v štandardnom – pozdĺžne zváranom, alebo bezošvom prevedení, prípadne z nereze.

 

Izolácia médionosnej rúrky je zložená z vrstvy minerálnej vlny a polyuretánovej peny. Vinuté puzdro z minerálnej vlny sa vyznačuje svojou vysokou pevnosťou, teplotnou odolnosťou a tvarovou stálosťou. Výšku tepelných strát a maximálnu teplotnú zaťažiteľnosť potrubia NRG PREMIO para je možné ovplyvniť voľbou hrúbky izolácie. Potrubie NRG PREMIO para sa vyrába v radách s maximálnym teplotným zaťažením do 180, 210, 240, 270 a 300 °C.

 

Plášťová rúrka z HDPE je ošetrená korónovým výbojom pre lepšiu súdržnosť systému. Plášť potrubia môže byť taktiež tvorený oceľovým pozinkovaným plechom, prípadne iným materiálom (prevedenie SPIRO), čím sa zabezpečí vyššia mechanická odolnosť a UV stabilita. Potrubie SPIRO je vhodné pre nadzemné rozvody.

Maximálna teplota: do 300 °C
Maximálny prevádzkový tlak: 25 bar
Tepelná izolácia: Vinuté puzdro z minerálnej vlny a polyuretánová pena na báze cyklopentánu
Tepelná vodivosť izolácie λ pri 50 °C: ≤ 0,027 W/mK
Rúrka pre médium: oceľ P235GH pozdĺžne zváraná alebo bezošvá; prípadne iné na vyžiadanie
Plášť: HDPE plášťová rúrka upravená korónovým výbojom alebo SPIRO prevedenie

Monitorovací systém

Pre dlhodobú spoľahlivosť a životnosť systému sú v potrubiach zabudované monitorovacie vodiče. Monitorovací systém dokáže včas identifikovať poškodenie vonkajšieho plášťa alebo prípadnú netesnosť systému v spojoch.
Životnosť systému je pri riadnej prevádzke minimálne 30 až 50 rokov.

Monitorovací systém

Pre dlhodobú spoľahlivosť a životnosť systému sú v potrubiach zabudované monitorovacie vodiče. Monitorovací systém dokáže včas identifikovať poškodenie vonkajšieho plášťa alebo prípadnú netesnosť systému v spojoch.
Životnosť systému je pri riadnej prevádzke minimálne 30 až 50 rokov.

  • Title 1
  • Title 2
  • Title 3

Kontaktujte nás

T +421 2 38 100 996 | M +421 907 893 202 | info@nrgflex.sk

T +421 2 38 100 996
M +421 907 893 202
info@nrgflex.sk