Plastové
predizolované potrubia

Jedná sa o vysoko flexibilný, samokompenzovateľný systém, bez nutnosti kolienkovania a dilatačných smyčiek, dodávaný v dimenziách od DN 20 do DN 100, v dĺžkach až do 200m, použiteľný do teploty 95°C a tlaku 6 bar, u TÚV do tlaku 10 bar.

Systém má široké využitie od jednoduchých prepojení až po veľké celky s mnohými odbočkami a T-kusmi.

Plastové
predizolované potrubia

Jedná sa o vysoko flexibilný, samokompenzovateľný systém, bez nutnosti kolienkovania a dilatačných smyčiek, dodávaný v dimenziách od DN 20 do DN 100, v dĺžkach až do 200m, použiteľný do teploty 95°C a tlaku 6 bar, u TÚV do tlaku 10 bar.

Systém má široké využitie od jednoduchých prepojení až po veľké celky s mnohými odbočkami a T-kusmi.

Oblasti využitia

Miestne a sekundárne rozvody tepla, termálna voda, prepojenia domov, dopojenie bioplynových staníc, využitie zbytkového tepla z kogeneračných jednotiek a chladiace potrubia.

VYKUROVANIE

Bezkanálové rozvody vykurovania pre dodávku tepla vhodné na rôzne aplikácie - prepoj objektov, rekonštrukcia existujúcich rozvodov, budovanie nových tepelných sietí.

TERMÁLNA VODA

PE-Xa plastové rúrky sú veľmi robustné a dobre odolávajú aj agresívnej a vysoko mineralizovanej termálnej vode, stále vlastnosti si zachovávajú aj pri zaťažení do 95°C a tlaku 6bar.

KOTOLNE

Efektívne využitie predizolovaných potrubí, overené mnohými aplikáciami pri využití tepla z bioplynových staníc, pomáha výrazne zvýšiť efektivitu a návratnosť investície.

SANITA

Popri jednorúrkovom prevedení sú k dispozícii aj dvojrúrky s často používanými kombináciami prívodu a cirkulácie.

Kompletné riešenie spojov

Ponúka komplexné riešenie pre každé použitie – technika spojov od lisovaných a skrutkových spojov až po elektrotvarovky pre väčšie dimenzie ako aj široká paleta príslušenstva zabezpečia optimálne technické riešenie pre každý projekt.

nohavica

Nohavica

tkus

T-kus

spojka

Doizolovanie spoja

sachta

Šachta

fixacia-rura

Fixácia potrubia

stena-prechod

Prechod stenou

Plastové predizolované potrubia

Flexibilný plastový predizolovaný potrubný systém AUSTROFLEX spája všetky výhody vlastností plastu a jeho jednoduchého spájania lisovanými spojmi alebo zváraním. Jedná sa o vysoko flexibilný, samokompenzovateľný systém, bez nutnosti kolienkovania a dilatačných smyčiek.

AUSTROFLEX AustroPUR flexibilné plastové predizolované potrubia na vykurovanie s rúrkou pre médium z PE-Xa s polyuretánovou (PUR) izoláciou

AUSTROPUR sa skladá z doplňujúcich sa flexibilných súčastí polyuretánovej a polyetylénovej izolácie spolu so zvlneným vonkajším plášťom.

Táto kombinácia spája vynikajúce izolačné vlastnosti spolu s výbornou flexibilitou potrubia. Potrubia sú dodávané ako jednorúrkový aj dvojrúrkový systém. Austroflex ponúka komplexné riešenie pre každé použitie – technika spojov od lisovaných a skrutkových spojov až po elektrotvarovky pre väčšie dimenzie ako aj široká paleta príslušenstva zabezpečia optimálne technické riešenie pre každý projekt.

Použitie: miestne a sekundárne rozvody tepla, termálna voda, prepojenia domov, dopojenie bioplynových staníc, využitie zbytkového tepla z kogeneračných jednotiek a chladiace potrubia
Rúrka pre médium: flexibilná PE-Xa-rúrka pre médium s kyslíkovou bariérou, SDR11
Izolácia: semiflexibilná PU-pena s jemnými pórmi a uzavretou bunkovou štruktúrou
Izolácia okraj: sieťovaná PE-pena s uzavretou bunkovou štruktúrou
Chránička: flexibilná, zvlnená vonkajšia plášťová rúrka/chránička z PE-HD
Teplota a tlak: max. +95° C, 6 bar
Dodávaná dĺžka: štandardne v 100, 150 a 200 m kotúčoch (podľa dimenzie), ľubovoľná dĺžka zaokrúhlená na celé metre.

Výhody systému AustroPUR

 • dimenzie jednorúrkový systém od d25 až po d125 resp. d160 v tyčiach
 • dimenzie dvojrúrkový systém od 2x d25 až po 2x d75
 • dvojrúrkový systém má jednu rúrku kontinuálne označenú pre ľahšiu identifikáciu
 • vysoká flexibilita polomer ohybu iba 0,3 až 1,3 m!
 • hrúbka izolácie podľa potreby „standard“ a „plus“
 • tepelná vodivosť len 0,0219 W/mK pri 50°C
 • samokompenzovateľný systém

AUSTROFLEX AustroPEX flexibilné plastové predizolované potrubia na vykurovanie s rúrkou pre médium z PE-Xa s polyethylénovou (PE) izoláciou

AUSTROPEX sa skladá z vysokoflexibilnej polyethylénovej izolácie, ktorá zabezpečuje maximálnu mieru flexibility.

Potrubie je po technickej stránke zhodné s potrubným systémom AustroPUR, rozdiel je iba v izolácii potrubia a dodávaných dimenziách, ktoré v jednorúrkovom prevedení dodávame až do dimenzie d125 v 100m kotúčoch a d160 v 5,6 alebo 12m predizolovaných tyčiach.

Toto potrubie je mimoriadne vhodné na dopojenia k tepelným čerpadlám, lokálnym prepojeniam ale je možné ho použiť aj na budovanie celých tepelných sietí, tak ako to dokazujú naše bohaté referencie a dlhoročné skúsenosti.

Výhody systému AustroPEX

 • dimenzie jednorúrkový systém od d25 až po d125 resp. d160 v tyčiach
 • dimenzie dvojrúrkový systém od 2x d25 až po 2x d63
 • vysoká flexibilita polomer ohybu iba 0,2 až 1,4 m
 • hrúbka izolácie podľa potreby „standard“ a „plus“
 • tepelná vodivosť len 0,04 W/mK pri 50°C
 • samokompenzovateľný systém
 • dĺžky do 100m pre dimenzie do d125
produkt-detail2

AustroPUR
inteligentné riešenie

Minimálne straty, maximálna flexibilita.

Veľmi nízke tepelné straty

Unikátna skladba izolácie = nízke straty + vysoká flexibilita

Teplotné zaťaženie PE-Xa do 95C a 6bar

AustroPUR
inteligentné riešenie

Minimálne straty, maximálna flexibilita.

Veľmi nízke tepelné straty

Unikátna skladba izolácie = nízke straty + vysoká flexibilita

Teplotné zaťaženie PE-Xa do 95C a 6bar

 • Plastové predizolované potrubia
  03 NOV 2015
 • AustroPUR
  03 NOV 2015
 • IGNITEAT
  03 NOV 2015

Kontaktujte nás

T +421 2 38 100 996 | M +421 907 893 202 | info@nrgflex.sk

T +421 2 38 100 996
M +421 907 893 202
info@nrgflex.sk