Plastové
predizolované potrubia

Jedná sa o vysoko flexibilný, samokompenzovateľný systém, bez nutnosti kolienkovania a dilatačných smyčiek, dodávaný v dimenziách od DN 20 do DN 100, v dĺžkach až do 200m, použiteľný do teploty 95°C a tlaku 6 bar, u TÚV do tlaku 10 bar.

Systém má široké využitie od jednoduchých prepojení až po veľké celky s mnohými odbočkami a T-kusmi.

Plastové
predizolované potrubia

Jedná sa o vysoko flexibilný, samokompenzovateľný systém, bez nutnosti kolienkovania a dilatačných smyčiek, dodávaný v dimenziách od DN 20 do DN 100, v dĺžkach až do 200m, použiteľný do teploty 95°C a tlaku 6 bar, u TÚV do tlaku 10 bar.

Systém má široké využitie od jednoduchých prepojení až po veľké celky s mnohými odbočkami a T-kusmi.

Oblasti využitia

Miestne a sekundárne rozvody tepla, termálna voda, prepojenia domov, dopojenie bioplynových staníc, využitie zbytkového tepla z kogeneračných jednotiek a chladiace potrubia.

VYKUROVANIE

Bezkanálové rozvody vykurovania pre dodávku tepla vhodné na rôzne aplikácie - prepoj objektov, rekonštrukcia existujúcich rozvodov, budovanie nových tepelných sietí.

TERMÁLNA VODA

PE-Xa plastové rúrky sú veľmi robustné a dobre odolávajú aj agresívnej a vysoko mineralizovanej termálnej vode, stále vlastnosti si zachovávajú aj pri zaťažení do 95°C a tlaku 6bar.

KOTOLNE

Efektívne využitie predizolovaných potrubí, overené mnohými aplikáciami pri využití tepla z bioplynových staníc, pomáha výrazne zvýšiť efektivitu a návratnosť investície.

SANITA

Popri jednorúrkovom prevedení sú k dispozícii aj dvojrúrky s často používanými kombináciami prívodu a cirkulácie.

Kompletné riešenie spojov

Ponúka komplexné riešenie pre každé použitie – technika spojov od lisovaných a skrutkových spojov až po elektrotvarovky pre väčšie dimenzie ako aj široká paleta príslušenstva zabezpečia optimálne technické riešenie pre každý projekt.

nohavica

Nohavica

tkus

T-kus

spojka

Doizolovanie spoja

sachta

Šachta

fixacia-rura

Fixácia potrubia

stena-prechod

Prechod stenou

Plastové predizolované potrubia

Flexibilný plastový predizolovaný potrubný systém AUSTROFLEX spája všetky výhody vlastností plastu a jeho jednoduchého spájania lisovanými spojmi alebo zváraním. Jedná sa o vysoko flexibilný, samokompenzovateľný systém, bez nutnosti kolienkovania a dilatačných smyčiek.

NRG AustroPUR flexibilné plastové predizolované potrubia na vykurovanie s rúrkou pre médium z PE-Xa s polyuretánovou (PUR) izoláciou

NRG AUSTROPUR sa skladá z doplňujúcich sa flexibilných súčastí polyuretánovej a polyetylénovej izolácie spolu so zvlneným vonkajším plášťom.

Táto kombinácia spája vynikajúce izolačné vlastnosti spolu s výbornou flexibilitou potrubia. Potrubia sú dodávané ako jednorúrkový aj dvojrúrkový systém. Austroflex ponúka komplexné riešenie pre každé použitie – technika spojov od lisovaných a skrutkových spojov až po elektrotvarovky pre väčšie dimenzie ako aj široká paleta príslušenstva zabezpečia optimálne technické riešenie pre každý projekt.

Použitie: miestne a sekundárne rozvody tepla, termálna voda, prepojenia domov, dopojenie bioplynových staníc, využitie zbytkového tepla z kogeneračných jednotiek a chladiace potrubia
Rúrka pre médium: flexibilná PE-Xa-rúrka pre médium s kyslíkovou bariérou, SDR11
Izolácia: semiflexibilná PU-pena s jemnými pórmi a uzavretou bunkovou štruktúrou
Izolácia okraj: sieťovaná PE-pena s uzavretou bunkovou štruktúrou
Chránička: flexibilná, zvlnená vonkajšia plášťová rúrka/chránička z PE-HD
Teplota a tlak: max. +95° C, 6 bar
Dodávaná dĺžka: štandardne v 100, 150 a 200 m kotúčoch (podľa dimenzie), ľubovoľná dĺžka zaokrúhlená na celé metre.

Výhody systému NRG AustroPUR

 • dimenzie jednorúrkový systém od d25 až po d125 resp. d160 v tyčiach
 • dimenzie dvojrúrkový systém od 2x d25 až po 2x d75
 • dvojrúrkový systém má jednu rúrku kontinuálne označenú pre ľahšiu identifikáciu
 • vysoká flexibilita polomer ohybu iba 0,3 až 1,3 m!
 • hrúbka izolácie podľa potreby „standard“ a „plus“
 • tepelná vodivosť len 0,0219 W/mK pri 50°C
 • samokompenzovateľný systém

NRG AustroPEX flexibilné plastové predizolované potrubia na vykurovanie s rúrkou pre médium z PE-Xa s polyethylénovou (PE) izoláciou

NRG AUSTROPEX sa skladá z vysokoflexibilnej polyethylénovej izolácie, ktorá zabezpečuje maximálnu mieru flexibility.

Potrubie je po technickej stránke zhodné s potrubným systémom NRG AustroPUR, rozdiel je iba v izolácii potrubia a dodávaných dimenziách, ktoré v jednorúrkovom prevedení dodávame až do dimenzie d125 v 100m kotúčoch a d160 v 5,6 alebo 12m predizolovaných tyčiach.

Toto potrubie je mimoriadne vhodné na dopojenia k tepelným čerpadlám, lokálnym prepojeniam ale je možné ho použiť aj na budovanie celých tepelných sietí, tak ako to dokazujú naše bohaté referencie a dlhoročné skúsenosti.

Výhody systému NRG AustroPEX

 • dimenzie jednorúrkový systém od d25 až po d125 resp. d160 v tyčiach
 • dimenzie dvojrúrkový systém od 2x d25 až po 2x d63
 • vysoká flexibilita polomer ohybu iba 0,2 až 1,4 m
 • hrúbka izolácie podľa potreby „standard“ a „plus“
 • tepelná vodivosť len 0,04 W/mK pri 50°C
 • samokompenzovateľný systém
 • dĺžky do 100m pre dimenzie do d125

NRG HeatFlex je optimálne riešenie plastového predizolovaného potrubia so štandardnou rúrkou pre médium PE-Xa v prevedení SDR11 alebo SDR7,4, maximálne zaťaženie 95C a 6 resp 10bar. Predstavuje rokmi overené riešenie.

Lamda 0,0210 W/mK

 • dimenzie 95C/6bar SDR11 jednorúrkový systém od d25 až po d125
 • dimenzie 95C/6bar SDR11 dvojrúrkový systém od 2x d25 až po 2x d75
 • dimenzie 95C/10bar SDR7,4 TV jednorúrkový systém od d25 až po d63
 • dimenzie 95C/10bar SDR7,4 TV dvojrúrkový systém od d25+d20 až po d63+d32

NRG FibreFlex sa skladá rovnako ako potrubie NRG FibreFlex Pro s rúrky pre médium PE-Xa so so sieťkou z aramidového vlákna, zvláda až 95C a 10bar, je vhodnou voľbou na siete, kde je potrebný vyšší tlak.

Lamda 0,0210 W/mK

NRG FiberFlex je flexibilný plastový predizolovaný systém s médiovou rúrkou zo sieťovaného polyetylénu PE-Xa, so sieťkou z aramidového vlákna a EVOH žltou kyslíkovou bariérou, ktorá je izolovaná v polyuretánovej pene. Adhézna vrstva spolu so sieťkou z aramidového vlákna zabezpečuje vyššiu odolnosť médionosnej rúrky, ktorá je takto schopná trvale zniesť teplotu média až 95°C pri tlaku 1,0 MPa. Plášť je tvorený extrudovaným, jemne zvlneným nízkohustotným polyetylénom LLD- PE.

Typ potrubného rozvodu: NRG FiberFlex
Rúrka pre médium:sieťovaný polyetylén PE-Xa so sieťkou z aramidového vlákna s žltou protikyslíkovou bariérou (EVOH) podľa DIN 4726
Izolácia:polyuretánová izolácia s cyklopentánom
Izolácia okraj: paralelne zvlnená LLD-PE plašťová rúrka
Spájanie potrubia: pomocou lisovacích tvaroviek
Dodávka potrubia: štandardné náviny, prírezy
Lamda izolácie pri 50°C:0,0210 W/mK podľa EN 15632
Maximálna teplota média:+95°C pri 1,0 MPa trvalom zaťažení, certifikované Class A podľa OFI ZG200-2
Prevádzková teplota média:0 až +95 °C
Maximálny tlak:1,0 MPa
Iné vlastnosti:samokompenzačné a samoodvzdušňovacie vlastnosti, pozdĺžna uzávera proti vode

• dimenzie jednorúrkový systém od d25 až po d140
• dimenzie dvojrúrkový systém od 2x d25 až po 2x d75

Skladba potrubia

1 – PE-Xa médiová rúrka
2 – vysokoteplotne odolná adhezívna vrstva
3 – sieťka z aramidového vlákna
4 – vysokoteplotne odolná adhezívna vrstva s kyslíkovou bariérou
5 – ochranná vrstva rúrky pre médium
6 – polyuretánová izolácia
7 – LDPE plášť s difúznou beriérou

NRG FiberFlex Pro je flexibilný plastový predizolovaný systém s médiovou rúrkou zo sieťovaného polyetylénu PE-Xa, so sieťkou z aramidového vlákna a EVOH oranžovou kyslíkovou bariérou, ktorá je izolovaná v polyuretánovej pene. Adhézna vrstva spolu so sieťkou z aramidového vlákna zabezpečuje vyššiu odolnosť médionosnej rúrky, ktorá je takto schopná trvale zniesť teplotu média až 115°C pri tlaku 1,0 MPa. Plášť je tvorený extrudovaným, jemne zvlneným nízkohustotným polyetylénom LLD- PE.

Najvyššie možné zaťaženie flexibilného plastového predizolovaného potrubia až 115C a 10bar (na vyžiadanie až 16bar). Vynikajúca lamda iba 0,0210 W/mK. Rúrka pre médium je PE-Xa doplnená o sieťku z aramidového vlánka, ktorá dáva potrubiu potrebné extra vlastnosti. Vďaka menšej hrúbke steny rúrky pre médium je v potrubí viac izolácie a tým má aj o 16% nižšie tepelné straty ako potrubia s bežnou PE-Xa rúrkou pre médium. Okrem toho nižšia hrúbka steny robí toto potrubie výrazne flexibolnejším. Vhodné pre vysoké zaťaženie v teplených sieťach, kde je vyššia trvalá teplota.

Typ potrubného rozvodu: NRG FiberFlex PRO
Rúrka pre médium:sieťovaný polyetylén PE-Xa so sieťkou z aramidového vlákna s žltou protikyslíkovou bariérou (EVOH) podľa DIN 4726
Izolácia:polyuretánová izolácia s cyklopentánom
Izolácia okraj: pomocou lisovacích spojok, predizolované T-kusy a kolená
Spájanie potrubia: pomocou lisovacích tvaroviek
Dodávka potrubia: štandardné náviny, prírezy
Lamda izolácie pri 50°C:0,0210 W/mK podľa EN 15632
Maximálna teplota média:+115°C pri 1,0 MPa trvalom zaťažení, certifikované Class A podľa OFI ZG200-2
Prevádzková teplota média:0 až +115 °C
Maximálny tlak:1,0 MPa
Iné vlastnosti:samokompenzačné a samoodvzdušňovacie vlastnosti, pozdĺžna uzávera proti vode

• dimenzie jednorúrkový systém od d25 až po d140, čoskoro očakávame aj d160
• dimenzie dvojrúrkový systém od 2x d25 až po 2x d75

Skladba potrubia

1 – PE-Xa médiová rúrka
2 – vysokoteplotne odolná adhezívna vrstva
3 – sieťka z aramidového vlákna
4 – vysokoteplotne odolná adhezívna vrstva s kyslíkovou bariérou
5 – ochranná vrstva rúrky pre médium
6 – polyuretánová izolácia
7 – LDPE plášť s difúznou beriérou

produkt-detail2

AustroPUR
inteligentné riešenie

Minimálne straty, maximálna flexibilita.

Veľmi nízke tepelné straty

Unikátna skladba izolácie = nízke straty + vysoká flexibilita

Teplotné zaťaženie PE-Xa do 95C a 6bar

AustroPUR
inteligentné riešenie

Minimálne straty, maximálna flexibilita.

Veľmi nízke tepelné straty

Unikátna skladba izolácie = nízke straty + vysoká flexibilita

Teplotné zaťaženie PE-Xa do 95C a 6bar

 • Plastové predizolované potrubia
  03 NOV 2015
 • AustroPUR
  03 NOV 2015
 • IGNITEAT
  03 NOV 2015

Kontaktujte nás

T +421 2 38 100 996 | M +421 907 893 202 | info@nrgflex.sk

T +421 2 38 100 996
M +421 907 893 202
info@nrgflex.sk