Výmenníkové a domové
stanice PEWO

Široká paleta výmenníkov od 10 kW do 10 MW. PEWO
vyrába celú škálu výmenníkových staníc od výroby
tepla až po konečnú spotrebu.

Výmenníkové a domové
stanice PEWO

Široká paleta výmenníkov od 10 kW do 10 MW. PEWO vyrába celú škálu výmenníkových staníc od výroby tepla až po konečnú spotrebu.

Kvalita a tradícia PEWO

Nemecký rodinný výrobca PEWO s viac ako 30-ročnou históriou a skúsenosťami v oblasti vývoja a výroby výmenníkových staníc. PEWO používa komponenty od renomovaných výrobcov a v maximálnej miere prihliada na požiadavky investora s dôrazom na optimalizáciu tepelných sietí.

czt

CZT

Individuálne riešenie pre projekty
CZT akejkoľvek veľkosti. Dodržanie
miestnych predpisov a prípojných
podmienok.

budovy

BUDOVY

Vývoj inovatívnych technológií
pre optimálne využitie tepla.

miestne-siete

MIESTNE SIETE

Efektívne riešenia od bytových
staníc po výmenníkové stanice
zabezpečujúce teplo pre celé
obce a mestá.

priemysel

PRIEMYSEL

Kompletný servis: poradenstvo,
návrh koncepcia, výroba a servis.

Kontaktujte nás

T +421 2 38 100 996 | M +421 907 893 202 | info@nrgflex.sk

T +421 2 38 100 996
M +421 907 893 202
info@nrgflex.sk